საჯარო დაწესებულება

საჯარო სამსახურის ბიურო

11 მოთხოვნა
2022 წლის ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგი მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება, პატივისცემით, [1]https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AIorK4y_WHdHod7AxqbWH0Ue4v_VOSTAX4_sGxcFhj...

Attachment ....xlsx

საჯარო დაწესებულება: საჯარო სამსახურის ბიურო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
წარმატებული
2023 წელს ქონებრივი დეკლარაციის არაკეთილსინდისიერად შევსების შემთხვევები და მიღებული ჯარიმები მოგესალმებით, თქვენს განცხადებაზე გიგზავნით ბიუროს პასუხს გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება [1]https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AIorK4y_WHdH...
საჯარო დაწესებულება: საჯარო სამსახურის ბიურო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
პარლამენტარების ქონებრივი დეკლარაციები მოწვევების მიხედვით მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება [1]https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AIorK4y_WHdHod7AxqbWH0Ue4v_VOSTAX4_sGxcFhj4LV3yvgJffzmR0jil...

Attachment 2010.xlsx Attachment 2011.xlsx Attachment 2012.xlsx

This request has 14 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: საჯარო სამსახურის ბიურო მოთხოვნის ავტორი: ანი თარიღი: .
წარმატებული
პარლამენტარების ქონებრივი დეკლარაციები მე-3 მოწვევიდან მე-10 მოწვევის ჩათვლით მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საჯარო სამსახურის ბიურო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზო...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საჯარო სამსახურის ბიურო ავტორი: ანი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო სამსახურის ბიუროს საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება, პატივისცემით,  [1]https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AIorK4y_WHdHod7AxqbWH0Ue4v_VOSTAX4_sGxcFh...

Attachment 2013 2023 04.xls

საჯარო დაწესებულება: საჯარო სამსახურის ბიურო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
ქონებრივი დეკლარაციის არაკეთილსინდისიერად შევსების შემთხვევები და მიღებული ჯარიმები 2013-2023 წწ მოგესალმებით,   გაცნობებთ, რომ 2017-2018 წლებში დეკლარაციების მონიტორინგის ანგარიში მუშავდებოდა ჩვენ მიერ მოწოდებული სახით. ამასთან, როგორც გეცნობათ...

Attachment 2018.xlsx Attachment 2019.xlsx Attachment 2020.xlsx

This request has 5 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: საჯარო სამსახურის ბიურო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
მეათე მოწვევის პარლამენტარების ქონებრივი დეკლარაციები მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება, პატივისცემით, [1]https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AIorK4y_WHdHod7AxqbWH0Ue4v_VOSTAX4_sGxcFhj...

Attachment 2018.xlsx Attachment 2019.xlsx Attachment 2020.xlsx

This request has 5 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: საჯარო სამსახურის ბიურო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებული ადამიანების სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება [1]https://ci3.googleusercontent.com/mail-sig/AIorK4y_WHdHod7AxqbWH0Ue4v_VOSTAX4_sGxcFhj4LV3yvgJffzmR0jil...

Attachment 2020 2021.xlsx

საჯარო დაწესებულება: საჯარო სამსახურის ბიურო მოთხოვნის ავტორი: chumbur თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა საზღვარგარეთ მიღებული უმაღლესი განათლების სტატისტიკა 2014 წლიდან -დღემდე მოგესალმებით, თქვენ მიერ მოთხოვნილი სახით, ინფორმაცია ბიუროს ხელთ არსებული რესურსის ფარგლებში ვერ მუშავდება. ამდენად, ბიურო მოკლებულია შესაძლებლობას მ...
საჯარო დაწესებულება: საჯარო სამსახურის ბიურო მოთხოვნის ავტორი: ani თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
საჯარო დაწესებულებების სია მოგესალმებით, გმადლობთ ინფორმაციის მოწოდებისა და თანდართული განმარტებისთვის. პატივისცემით, ლელა მერაბიშვილი

Attachment ...xls

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საჯარო სამსახურის ბიურო ავტორი: ლელა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საჯარო მოხელეების ხელფასების სტატისტიკა ______________________________ Subject: FW: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - საჯარო მოხელეების ხელფასების სტატისტიკა მოგესალმებით, თქვენ მიერ მოთხოვნილი...
საჯარო დაწესებულება: საჯარო სამსახურის ბიურო მოთხოვნის ავტორი: ალექსანდრა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?