საჯარო დაწესებულება

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

28 მოთხოვნა
მიუსაფარი ცხოველები წერილის ნომერი: 01-1424058421 თარიღი: 27/02/2024 ადრესატი: ანა აბაშიძე პირადი ნომერი: 01005038140 მისამართი: თბილისი დიმიტრი უზნაძის ქ. N 12 ქალბატ...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ავარიული სახლებისთვის გამოყოფილი თანხების ოდენობა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და სა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ნინი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ავარიული სახლების რეაბილიტაცია წერილის ნომერი: 01-1423206243 თარიღი: 25/07/2023 ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო მისამართი: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქ. ბათუმში 2006-2023 წლებში გაცემული სამშენებლო ნებართვები წერილის ნომერი: 01-142319851 თარიღი: 17/07/2023 ადრესატი: დავით სიჭინავა პირადი ნომერი: 62004023513 მისამართი: თბილისი, კაპანაძის ქ. 3 ბ35 ბატონ და...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: დავით სიჭინავა თარიღი: .
წარმატებული
ბათუმში ავარიულ კორპუსებში მცხოვრებთა რაოდენობა   წერილის ნომერი: 01-1423180268 თარიღი: 30/06/2023 ადრესატი: ნინო ქორიძე პირადი ნომერი: 61601090105 საქართველო, ქალაქი ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები -- პატივისცემით,  ხათუნა აბულაძე, საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი,  ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, #25 ლუკა ასათიანი,  ბათუმი, სა...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები   წერილის ნომერი: 14-1423149855 თარიღი: 29/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 მისამართი: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ავთო ვ...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ავარიული სახლების რესტავრაციის ხარჯები წერილის ნომერი: 01-1423156435 თარიღი: 05/06/2023 ადრესატი: ნინო ქორიძე პირადი ნომერი: 61601090105 საქართველო, ქალაქი ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის...

Attachment 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
წარმატებული
ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ მოგესალმებით, უკვე კანონით გათვალისწინებული ყველა ვადა გავიდა და თქვენგან განცხადების რეგისტრაციის ნომერიც კი არ მიმიღია. ველოდები რეგისტრაციის ნომერ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები პატივისცემით,  ხათუნა აბულაძე, საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი,  ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, #25 ლუკა ასათიანი,  ბათუმი, საქართვ...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ავარიული კორპუსები ბათუმში -----Исходное сообщение----- От: ნინო <[მოთხოვნის #1459 ელ-ფოსტა]> Отправлено: Wednesday, April 5, 2023 5:35 PM Кому: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყე...

Attachment 1.xlsx Attachment 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
წარმატებული
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და ს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბათუმის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, მადლობა, ინფორმაციისთვის პატივისცემით, მირანდა თეთრაძე

Attachment .2013 2023 1.xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია, განხილვის რა ეტაპზეა ჩემი განცხადება 9/1423101515-14. კანონით გათვალისწინებული 10 სამუშაო დღე უკვე გავიდა...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და ს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბათუმის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია მოგესალმებით, ბათუმის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბათუმის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 მოგესალმებით, ბათუმის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბათუმის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. მოგესალმებით, ბათუმის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბათუმის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა მოგესალმებით, ბათუმის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბათუმის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშევბული ხარვეზების გამო მოგესალმებით, ბათუმის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბათუმის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები მოგესალმებით, ბათუმის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ინფორმაცია ქალაქში რეგისტრირებულ კორპუსის მიშენებებზე გამარჯობა, თქვენი განცხადების რეგისტრაციის მიზნით გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი მონაცემები: სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ტელეფონის ნომერი,. -----Исходное...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Lika Lomtadze თარიღი: .
უარყოფილია.
ავარიული შენობების რაოდენობა და მათი რეაბილიტაცია გამარჯობა, თქვენი განცხადების რეგისტრაციის მიზნით გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი მონაცემები: სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ტელეფონის ნომერი,. -----Исходное...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Ani თარიღი: .
უარყოფილია.
ბოლო 2 წლის განმავლობაში ბათუმში ტურისტების რაოდენობა მოგესალმებით, გიგზავნით დეპარტამენტში მიმდინარე წლის 11.01.2023 წ. შემოსული, თქვენი წერილის პასუხს, გთხოვთ მიღება დამიდასტუროთ. ლალი ახვლედიანი ა...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
წარმატებული
ბათუმში ზაფხულში შემოსული ტურისტების რაოდენება   წერილის ნომერი: 01-1422334268 თარიღი: 30/11/2022 ადრესატი: ნინო მეფარიშვილი პირადი ნომერი: 01005014637 მისამართი: თბილისი ბათუმის ქ. N 5 ბ. 29 ქალ...

Attachment 2021 2022..xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?