მოგესალმებით,

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს:

გთხოვთ მომაწოდოთ სტატისტიკური ინფორმაცია თბილისის სხვადასხვა უბანში (რა ინფორმაციაც გაქვთ) ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებლების და მთავარი დამაბინძურებელი აგენტების შესახებ. სასურველია მონაცემები ასახავდეს 2019-2021 წლებში მომხდარ ცვლილებებს და ტენდენციებს.

პატივისცემით,

ანა

infomoa, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

გიდასტურებთ წერილის მიღებას, რეგისტრირებულია #15208  13/06/22

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: ანა <[მოთხოვნის #626 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, June 13, 2022 5:09:34 PM
To: infomoa
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი
 
გაფრთხილება:  თქვენ მიიღეთ გარე ორგანიზაციის/პირის მიერ გამოგზავნილი
ელექტრონული წერილი. ბმულზე გადასვლამდე ან ფაილის გახსნამდე გთხოვთ
დარწმუნდეთ, რომ ელ-ფოსტის მისამართი სანდოა.

მოგესალმებით,

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო
ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს:

გთხოვთ მომაწოდოთ სტატისტიკური ინფორმაცია  თბილისის სხვადასხვა უბანში (რა
ინფორმაციაც გაქვთ) ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებლების და მთავარი
დამაბინძურებელი აგენტების შესახებ. სასურველია მონაცემები ასახავდეს
2019-2021 წლებში მომხდარ ცვლილებებს და ტენდენციებს.

პატივისცემით,

ანა

-------------------------------------------------------------------

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა გამოგზავნილია AskGov.ge-დან. ღია მმართველობის
პარტნიორობით, პლატფორმა ინფორმაციის მოთხოვნის პროცედურის გამარტივებას და
ინკლუზიურობას ემსახურება. მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის
ელექტრონული ფორმით მოთხოვნას და სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო
დაწესებულება ვალდებულია უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.
ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან მოცემულ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #626 ელ-ფოსტა]

[საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მოთხოვნის ელ-ფოსტა] არასწორი მისამართია საჯარო დაწესებულებისთვის "საქართველოს
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო" განცხადებების
გასაგზავნად? მისამართის განახლებისთვის, დაგვიკავშირდი:
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

როგორც საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელმა პირს, თუ ეს სერვისი
სასარგებლოდ მიგაჩნიათ, მოხარული ვიქნებით, თუ ჩვენი პორტალის შესახებ
ინფორმაციას თქვენი ორგანიზაციის ვებგვერდზე განათავსებთ.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

ირმა ქოჩიაშვილი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

2 თანდართული დოკუმენტი

 

მოგესალმებით!

 გიგზავნით # 5986/01  წერილს.

 გთხოვთ, მიღება დამიდასტუროთ.

 

 

პატივისცემით,

 

ირმა ქოჩიაშვილი

საქმისწარმოების სამმართველო

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

მარშალ გელოვანის გამზირი 6. 0159 თბილისი

E-mail: [1][ელ-ფოსტა]

Web: [2]www.mepa.gov.ge

 

 

 

[3]logo

 

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. http://www.mepa.gov.ge/