საჯარო დაწესებულება

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია

23 მოთხოვნა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ქ. ლაგოდეხი; 26 მაისის ქ.№25 წერილის ნომერი: 92-9223163125 თარი...
საჯარო დაწესებულება: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ლაგოდეხის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ქ. ლაგოდეხი; 26 მაისის ქ.№25 წერილის ნომერი: 92-922313759 თარიღ...
საჯარო დაწესებულება: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ქ. ლაგოდეხის 26 მაისის ქ.№25 წერილის ნომერი: 92-922313754 თარიღ...

Attachment .xlsx Attachment .xls.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ლაგოდეხის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ქ. ლაგოდეხი; 26 მაისის ქ.№25 წერილის ნომერი: 92-922312899 თარიღ...

Attachment .xlsx Attachment ....xlsx Attachment .xlsx

This request has 5 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ქ. ლაგოდეხი 26 მაისის ქ.№25 წერილის ნომერი: 92-922311819 თარიღი...
საჯარო დაწესებულება: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ქ. ლაგოდეხი 26 მაისის ქ.№25 წერილის ნომერი: 92-922311820 თარიღი...
საჯარო დაწესებულება: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები წერილის რეგისტრაციის ნომერია 19/92231149-92 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ქ. ლაგოდეხი 26 მაისის ქ.№25
საჯარო დაწესებულება: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო დაწესებულება: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
შშმ სტუდენტებისთვის სწავლის თანადაფინანსება მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ქ. ლაგოდეხი; 26 მაისის ქ.№25 წერილის ნომერი: 92-922313818 თარიღ...
საჯარო დაწესებულება: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Jubo თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ქ. ლაგოდეხი; 26 მაისის ქ.№25 წერილის ნომერი: 92-922312365 თარიღ...

Attachment 5.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ქ. ლაგოდეხი; 26 მაისის ქ.№25 წერილის ნომერი: 92-9223163125 თარი...
საჯარო დაწესებულება: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ქ. ლაგოდეხი; 26 მაისის ქ.№25 წერილის ნომერი: 92-9223163125 თარი...
საჯარო დაწესებულება: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტების წახალისება მოგესალმებით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Jubo თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სკოლის კურსდამთავრების შემდგომ სტუდენტების წახალისება მოგესალმებით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Jubo თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
დედით და მამით ობოლი სტუდენტების წახალისება მოგესალმებით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინის...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: Jubo თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ქ. ლაგოდეხი 26 მაისის ქ.№25 წერილის ნომერი: 92-922311863 თარიღი...
საჯარო დაწესებულება: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ქ. ლაგოდეხი 26 მაისის ქ.№25 წერილის ნომერი: 92-922311823 თარიღი...
საჯარო დაწესებულება: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
სოციალური დახმარების პროგრამების სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ქ. ლაგოდეხი 26 მაისის ქ.№25 წერილის ნომერი: 92-922312289 თარიღი...

Attachment 2021.xlsx Attachment 2020.xlsx Attachment 2022.xlsx

This request has 4 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, უკვე კანონით გათვალისწინებული ყველა ვადა გავიდა და კვლავ ველოდები მოთხოვნილ ინფორმაციას. გთოხვთ, უმოკლეს ვადაში მომაწოდოთ მოთხოვნილი მო...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სამუშაო ძალა და დასაქმება მოგესალმებით, გთხოვთ გადმომიგზავნოთ ინფორმაცია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის დასაქმების სტატუსის შესახებ, სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით. გთხოვთ ინფო...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: სალომე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ლაგოდეხის მერიის დასაქმება მოგესალმებით, გთხოვთ, გადმომიგზავნოთ ინფორმაცია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, დასაქმებული ადამიანების შესახებ, ასაკისა და სქესის, სტატისტიკური მონაცემები...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: სალომე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ლაგოდეხის მერიის დასაქმება მოგესალმებით, გთხოვთ, გადმომიგზავნოთ ინფორმაცია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, დასაქმებული ადამიანების შესახებ, 2021 წლის სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: სალომე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
გზების დაგება მოგესალმებით, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანუკი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?