საჯარო დაწესებულება

წალკის მუნიციპალიტეტის მერია

15 მოთხოვნა
წალკის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. აქვე დავამატებთ, რომ 2019 წელს მოხდა ორი ააიპ-ს გაერთიანება: წყალმომარაგების სამსახურის და კეთილმოწყობის სამსახურის. წერილის ნომერი: 118-1182311610 თ...
საჯარო დაწესებულება: წალკის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
წალკის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები წერილის ნომერი: 118-118231388 თარიღი: 18/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლადო ასათიანის ქუჩ...
საჯარო დაწესებულება: წალკის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
წალკის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები წერილის ნომერი: 118-118231387 თარიღი: 18/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლადო ასათიანის ქუჩ...
საჯარო დაწესებულება: წალკის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
წალკის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები წერილის ნომერი: 118-118231386 თარიღი: 18/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლადო ასათიანის ქუჩ...
საჯარო დაწესებულება: წალკის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
წალკის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო წერილის ნომერი: 118-1182313847 თარიღი: 18/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლადო ასათიანის ქუ...
საჯარო დაწესებულება: წალკის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
წალკის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ მოგესალმებით, უკვე კანონით გათვალისწინებული ვადა გავიდა და თქვენგან განცხადების რეგისტრაციის ნომერიც კი არ მიმიღია. ველოდები რეგისტრაციის ნომერს და მ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: წალკის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
წალკის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ ნომერი: 19/1182310923-118 თარიღი: 19.04.2023 12:51 ვადა: 22.05.2023 განმცხადებელი (დაინტერესებული პირი) მირანდა თეთრაძე პირადი ნომერი: 01017047251 მ...
საჯარო დაწესებულება: წალკის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
წალკის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 On Fri, Apr 28, 2023 at 10:32 AM tsalka meria <[1][წალკის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ელ-ფოსტა]> wrote: მოგესალმებით, მოგახსენებთ, რომ დასაქმებ...

Attachment el.xlsx

საჯარო დაწესებულება: წალკის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
წალკის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების წალკის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვე...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: წალკის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის. პატივისცემით, ელენე ნოდია
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: წალკის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
წალკის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია წერილის ნომერი: 118-1182311579 თარიღი: 25/04/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105 საქართველო, ქალაქი თბილისი, ლადო ასათიანის ქუ...
საჯარო დაწესებულება: წალკის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
წალკის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა მოგესალმებით, წალკის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: წალკის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
წალკის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები მოგესალმებით, წალკის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: წალკის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
წალკის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები მოგესალმებით, წალკის მუნიციპალიტეტის მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: წალკის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ეკომიგრანტები წალკიდან მოგესალმებით, წალკის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. Საქართველოს კოსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: წალკის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ნათია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?