საჯარო დაწესებულება

აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

4 მოთხოვნა
პასუხის გამომგზავნი: აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: lana თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სისხლის დონაცია მოგესალმებით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს....
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ავტორი: ნათია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ეკომიგრანტები აჭარიდან მოგესალმებით, აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. Საქართველოს კოსტიტუციის და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ავტორი: ნათია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ინფორმაცია აჭარის რეგიონში - შშმ პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა შესახებ აღნიშნული საჯარო დაწესებულების საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირის ელ-ფოსტა განახლებულია. შეგიძლიათ ხელმეორედ გაგზავნოთ განცხადება.
მოთხოვნის მიმღები: აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ავტორი: მარიამ ტაკიძე. გაეცანით Admin-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?