საჯარო დაწესებულება

აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

8 მოთხოვნა
საჯარო დაწესებულება: აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: lana თარიღი: .
უარყოფილია.
კიბოთი დაავადებულთა რაოდენობა ბათუმში მოგესალმებით, თქვენი განცხადების შესაბამისად გიგზავნით მოთხოვნილ ინფორმაციას. 2614-05-2-202304251543 N 05/2614 25/04/2023 https://edocument.ge/Adj...
საჯარო დაწესებულება: აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ქეთი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ალჰეიმერით დაავადებულთა რაოდენობა ბათუმში მოგესალმებით, თქვენი განცხადების შესაბამისად გიგზავნით მოთხოვნილ ინფორმაციას. 2613-05-2-202304251540 N 05/2613 25/04/2023 https://edocument.ge/Adj...
საჯარო დაწესებულება: აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში გაცემული სახელფასო დანამატები და პრემიები პოზიციების და წლების მიხედვით 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, თქვენი განცხადების შესაბამისად გიგზავნით მოთხოვნილ ინფორმაციას. 2703-05-2-202304281417 N 05/2703 28/04/2023 https://edocument.ge/Adj...

Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
მოთხოვნის მიმღები: აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ავტორი: ელენე ნოდია. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
წარმატებული
სისხლის დონაცია მოგესალმებით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს....
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ავტორი: ნათია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ეკომიგრანტები აჭარიდან მოგესალმებით, აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. Საქართველოს კოსტიტუციის და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ავტორი: ნათია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ინფორმაცია აჭარის რეგიონში - შშმ პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეთა შესახებ აღნიშნული საჯარო დაწესებულების საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირის ელ-ფოსტა განახლებულია. შეგიძლიათ ხელმეორედ გაგზავნოთ განცხადება.
მოთხოვნის მიმღები: აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ავტორი: მარიამ ტაკიძე. გაეცანით Admin-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?