საჯარო დაწესებულება

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია

15 მოთხოვნა
ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები მოგესალმებით. გთხოვთ დამიდასტუროთ წერილის მიღება წერილის ნომერი: 74-742312822 თარიღი: 08/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 01017051105...

Attachment 1 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ტყიბულის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 მოგესალმებით, გთხოვთ დამიდასტუროთ წერილის მიღება წერილის ნომერი: 74-742312539 თარიღი: 05/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 0101705110...

Attachment 2010 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები მოგესალმებით, გთხოვთ დამიდასტუროთ წერილის მიღება წერილის ნომერი: 74-742312526 თარიღი: 05/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 0101705110...

Attachment N1 2.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო მოგესალმებით, გთხოვთ დამიდასტუროთ წერილის მიღება წერილის ნომერი: 74-742312537 თარიღი: 05/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 0101705110...

Attachment N1 1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ტყინულის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება წერილის ნომერი: 74-7423138001 თარიღი: 18/05/2023 ადრესატი: ელენე ნოდია პირადი ნომერი: 01001101451 საქართველო, ქალაქი თბილი...

Attachment N 1..xlsx

საჯარო დაწესებულება: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული მანქანების რაოდენობა წლების მიხედვით 2013-2023 გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება წერილის ნომერი: 74-74231385 თარიღი: 18/05/2023 ადრესატი: ელისაბედი ქორიძე პირადი ნომერი: 01017048791 საქართველო, ქალაქი თბ...

Attachment N 1...xls Attachment N 2.2013 20.xls

საჯარო დაწესებულება: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელისაბედი თარიღი: .
წარმატებული
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება წერილის ნომერი: 74-742312347 თარიღი: 03/05/2023 ადრესატი: მირანდა თეთრაძე პირადი ნომერი: 01017047251 მისამართი: თბილისი, თ...

Attachment N 1.1.xls

საჯარო დაწესებულება: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ გთხოვთ დამიდასტუროთ წერილის მიღება წერილის ნომერი: 74-742312823 თარიღი: 08/05/2023 ადრესატი: მირანდა თეთრაძე პირადი ნომერი: 01017047251 მისამართი: თბ...

Attachment N 1 2013 2023 1.xlsx Attachment N 1 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული
ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა მოგესალმებით, გთხოვთ დამიდასტუროთ წერილის მიღება წერილის ნომერი: 74-742312231 თარიღი: 02/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 0101705110...

Attachment N 1..xlsx

საჯარო დაწესებულება: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ტყიბულის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. მოგესალმებით, გთხოვთ დამიდასტუროთ წერილის მიღება წერილის ნომერი: 74-742312233 თარიღი: 02/05/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 0101705110...

Attachment N 1 2019 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია მოგესალმებით, გთხოვთ დამიდასტუროთ წერილის მიღება წერილის ნომერი: 74-742311623 თარიღი: 26/04/2023 ადრესატი: ანა მაღლაკელიძე პირადი ნომერი: 0101705110...

Attachment N1.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიაში მონაცემების ნახვა შესაძლებელია ამ ლინკზე: https://drive.google.com/file/d/15wmZKL5Ra6MouB4WVwqMvoN9X_EL-TQD/view?usp=share_link
მოთხოვნის მიმღები: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია. გაეცანით ელენე ნოდია-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები განვაახლეთ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირის ელ-ფოსტა.
მოთხოვნის მიმღები: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია. გაეცანით Teona Tomashvili-ის შეტყობინებას. თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები მოგესალმებით, ტყიბულის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები მოგესალმებით, ტყიბულის მუნიციპალურ მერიაში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?