საჯარო დაწესებულება

ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო

ამ ვებგვერდის გამოყენებით გაგზავნილი საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნები

ჯერ არავის არ გამოუთხოვია საჯარო ინფორმაცია ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოდან ამ ვებგვერდის გამოყენებით.