საჯარო დაწესებულება

ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია

16 მოთხოვნა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები ქალბატონო ანა, განმეორებით გწერთ, გთხოვთ წერილები გადმოაგზავნეთ ცოცხალი ხელმოწერით და პირადობის ასლით, ასეთი ფორმით წერილებს სისტემაში ვერ გავატარებ...
საჯარო დაწესებულება: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
უარყოფილია.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები კიდევ ერთხელ განგიმარტავთ, რომ მუნიციპალური სერვისების განვითარების პროგრამაში, სადაც ხდება თქვენს მიერ გადმოგზავნილი განხადების დარეგისტრირება, სასუ...
საჯარო დაწესებულება: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
უარყოფილია.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია წერილი გამოგზავნილი იყო ფოსტით და დაბრუნდა უკან, გიგზავნით ელ. ფოსტით. გთხოვთ დამიდასტურეთ მიღება. წერილის ნომერი: 72-722318468 თარიღი: 03/07/2023 ა...
საჯარო დაწესებულება: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ჭიათურის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო წერილის რეგისტრაციის ნომერია 19/722311429-72 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ ვისგან: ანა <[მოთხოვნის #21...
საჯარო დაწესებულება: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები რეგისტრაციის ნომერია  19/722311411-72 გთხოვთ წერილები გადმოაგზავნეთ სამუშაო საათებში ═════════════════════════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში გამართული გასართობი ღინისძიებების დაფინანსებები წერილის რეგისტრაციის ნომერია 19/722311415-72. გთხოვთ წერილები გადმოაგზავნეთ სამუშაო საათებში. ══════════════════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ჭიათურის რეგიონში არსებული ა(ა)იპები/სსიპები და მათი წლიური ბიუჯეტი 2019-2023 წწ. რეგისტრაციის ნომერია 19/722311432-72 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ ვისგან: ანა <[მოთხოვნის #2251 ელ-ფო...
საჯარო დაწესებულება: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ჭიათუის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში, სოციალური პროექტები, რომლებიც არასამთავრობო/საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიწყო და მუნიციპალიტეტმა დამოუკიდებლად გააგრძელა რეგისტრაციის ნომერა 19/722311431-72 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ ვისგან: ანა <[მოთხოვნის #2187 ელ-ფოს...
საჯარო დაწესებულება: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ მოგესალმებით, უკვე კანონით გათვალისწინებული ვადა გავიდა და კვლავ ველოდები თქვენგან მოთხოვნილ ინფორმაციას. გთხოვთ, შეასრულოთ კანონით დაკისრებული მოვალ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ მოგესალმებით, თქვენი განცხადებების რეგისტრაციის ნომრები გადმოგზავნილია 20 აპრილს ═══════════════════════════════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ტენდერის გარეშე, სწრაფი წესით გამოცხადებული შესყიდვები და კომპანიები რომლებთანაც მოხდა თანამშრომლობა 2013-2023 წწ მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ჭიათურის რეგიონის ა(ა)იპებში/სსიპებში დასაქმებულთა რაოდენობა წლების მიხედვით 2010-2023 რეგისტრაციის ნომერია 19/722311433-72 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ ვისგან: ანა <[მოთხოვნის #2314 ელ-ფო...
საჯარო დაწესებულება: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა წლების მიხედვით (2013-2023) და განთავისუფლების მიზეზ(ებ)ი რეგისტრაციის ნომერი  19/722311453-72 24.04.2023 14:25 ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ ვისგან: ელენე ნ...
საჯარო დაწესებულება: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში გაცემული მშენებლობის ნებართვების რაოდენობა და კომპანიები, რომლებმაც მიიღეს ეს ნებართვები ეს წერილი დარეგისტრირებულია 19/722310955-72 ნომრით ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════ ვისგან: ანა <[მოთხოვნ...
საჯარო დაწესებულება: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ჭიათურის მერის არჩევნებში მიღებული მოქალაქეების რაოდენობა 2004 წლიდან 2022 წლამდე გთხოვთ წერილი გდმოაგზავნეთ დღევანდელი რიცხვით, მიუთითეთ ვინ ბრძანდებით, ხელი მოაწერეთ ქართულად, დაურთეთ პირადობის ასლი და გადმოაგზავნეთ. ═══════════...
საჯარო დაწესებულება: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: nini თარიღი: .
უარყოფილია.
ჭიათურის მერიაში დასაქმებულთა რაოდენობა და შრომის ანაზღაურება ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე და პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელ პირს გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთია...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: თამუნა ქიმაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?