მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია

მოიძებნა 564 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა გთხოვთ დაგვიდასტუროთ პასუხის მიღება. 2/8/2023 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია №782 08 / თებერვალი / 2023 წ. მირანდა თეთრაძეს ელექტრონული მისამ...
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
განხილვაშია.
ელექტრონულ კომერციაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული დარღვევები მოგესალმებით, გიდასტურებთ წერილის მიღებას, გმადლობთ მოწოდებული ინფორმაციისთვის. თუმცა მინდა დავაზუსტო, რომ ჩემს მოთხოვნაში ვიგულისხმე სტატისტიკა სააგ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: კონკურენციის სააგენტო ავტორი: ლიზი თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
პიროტექნიკით გარდაცვლილი ცხოველები Message generated from [მოთხოვნის #1282 ელ-ფოსტა] source. Sender Action Required Messages suspended Message Failure Delivery Notice. User: [მოთხოვ...
პასუხის გამომგზავნი: ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: ნინი თარიღი: .
განხილვაშია.
ავარიული შენობა-ნაგებობების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და ს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
მიწისძვრების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პა...
პასუხის მოლოდინში
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა მოგესალმებით, თქვენგან კვლავ ველოდები პასუხს. გთხოვთ, მომწეროთ განხილვის რა ეტაპზეა ჩემი განცხადება. პატივისცემით, მირანდა თეთრაძე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა მოგესლამებით, გმადლობთ, პასუხსითვის, მაგრამ 1 თებერვალს გამოგზავნილი თქვენი ფაილები არასაკმარისია. განცხადებაში რა მონაცემებსაც ვითხოვ, თქვენი მოწოდ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
განხილვაშია.
უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ საქართველოში უძრავი ქონების შესყიდვის სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქარ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ავტორი: თორნიკე ჩიხლაძე თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
2021, 2022 წლის საარსებო მინიმუმი ოჯახის ტიპების მიხედვით მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: მარიამ ჭრიკიშვილი თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები სკოლების მიხედვით მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავტორი: დავით სიჭინავა თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტი და აშშ-ს და ევროპის კავშირის ქვეყნების ფინანსური დახმარება თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქარ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ავტორი: ხატია თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
ევროპის კავშირის მიერ საქართველოსთვის გაწეული ფინანსური დახმარება წლების მიხედვით მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საგარეო საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავტორი: ხატია თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
ევროპის კავშირის მიერ საქართველოსთვის გაწეული ფინანსური დახმარება წლების მიხედვით მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი ავტორი: ხატია თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
ელექტრონულ კომერციაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული დარღვევები მოგესალმებით, გიდასტურებთ განცხადების მიღებას ნომრით PDPS 4 23 00000684 (995 32) 2421000 (110) | www.pdps.ge | [პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სა...
პასუხის გამომგზავნი: პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
პორტალზე "ჩემი იდეა მერს" შემოსული იდეების სტატისტიკა მოგესალმებით, შეგახსენებთ, რომ ჩემ მიერ გამოგზავნილ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხს ველოდები. გთხოვთ, დამიდასტურეთ, რომ მიიღეთ და კანონით განსაზ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
საქართველოს მთავრობის ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს მთავრობა საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგად...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს მთავრობა ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა მადლობა, რეგისტრაციისთვის. პატივისცემით, მირანდა თეთრაძე
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ფინანსთა სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
საქართველოს პარლამენტის ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს პარლამენტი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს პარლამენტი ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საჯარო ინფორმაც...
პასუხის მოლოდინში
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქარ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართვე...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში

გამოიწერე ეს მოთხოვნები