მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია

მოიძებნა 1255 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

ნომინალური და რეალური მშპ მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: armaz shotadze თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
ონის მუნიციპალიტეტის მერიის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ წერილის ნომერი: 78-78240513 თარიღი: 20/02/2024 ადრესატი: ელენე ნოდია პირადი ნომერი: 01001101451 საქართველო, ქალაქი თბილისი, მუხიანის დასახლება, III...

Attachment 2013 2023.xlsx Attachment 2013 2023.xlsx Attachment 2013 2017.xlsx

This request has 4 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: ონის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
განხილვაშია.
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ წერილის ნომერი: 78-782405017 თარიღი: 19/02/2024 ადრესატი: ელენე ნოდია პირადი ნომერი: 01001101451 საქართველო, ქალაქი თბილისი, მუხიანის დასახლება, III...
საჯარო დაწესებულება: ონის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
განხილვაშია.
რამდენმა რუსმა მოქალაქემ დატოვა საქართველო 2023 წელს - სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების იუსტიციის სახლი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: ელენე ფანჩ თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
ქალაქ თბილისში ქუჩაში მცხოვრები ძაღლების რიცხვი ბოლო მონაცემებით (2024 წ.)  მოგესალმებით,   გაცნობებთ, თქვენი განცხადების 19/01240451957-01 პასუხად ,  ა.წ  14  თებერვალს  (N 10-01240452335) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაცი...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: გიგა თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
ინფორმაცია საქართველოში მოქმედი ფსიქიატრიული დაწესებულებების შესახებ მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საჯარო ინფორმაც...
პასუხის მოლოდინში
საწვავის ხარჯები მოგესალმებით,  გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მეილის მიღება,  პატივისცემით,  ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიის კანცელარია  tel: 0369 23 21 21 წერილის ნომერი: 1...
საჯარო დაწესებულება: ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლელა თარიღი: .
განხილვაშია.
მიუსაფარი ცხოველები წერილის პასუხი წერილის ნომერი: 01-142404025 თარიღი: 09/02/2024 ადრესატი: ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია მისამართი: ქ. ათუმი, ლუკა ასათიანის ქ....
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Ana abashidze თარიღი: .
პასუხის მოლოდინში
ჰომოფობიურ ნიადაგზე განხორციელებული დანაშაულის სტატისტიკა საქართველოში, წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: თეონა თარიღი: .
განხილვაშია.
პაპილომა ვირუსით დაავადებულთა რაოდენობა, საქართველოში დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი  მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, #99. 0198 ცხელი ხაზი: 116001 [1...
საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: სულიკო თარიღი: .
იგვიანებს.
საქართველოში პაპილომა ვირუსით დაავადებულთა რაოდენობა მოგესალმებით სულიკო, საჭიროა მოგვმართოთ ოფიციალური სახის წერილით, რომლესაც ექნება თქვენი მხრიდან ხელმოწერა.  დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრ...
საჯარო დაწესებულება: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: სულიკო თარიღი: .
კატეგორიზაციის მოლოდინში
2022 წლიდან დღემდე, ქალთა მიმართ პარტნიორის მიერ ჩადენილი ფიზიკური ძალადობის სტატისტიკა. წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
საჯარო დაწესებულება: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: anirevazishvili თარიღი: .
განხილვაშია.
რუსი მიგრანტების რაოდენობა საქართველოში 2023 წლის დეკემბრის მონაცემებით გამარჯობა, შეგახსენებთ რომ ჩემ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას ჯერ კიდევ ველოდები, გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება და მომაწოდოთ ინფორმაცია დაუყონებლივ. პატივ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: ირაკლი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მიუსაფარ ცხოველთა 2023 წლის სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო ავტორი: მარიამი თარიღი: .
იგვიანებს.
2022 წლიდან დღემდე, ქალთა მიმართ პარტნიორის მიერ ემოციური ძალადობის და მაკონტროლებელი ქცევის სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავტორი: anirevazishvili თარიღი: .
იგვიანებს.
2022 წლიდან დღემდე, ქალთა მიმართ პარტნიორის მიერ ჩადენილი ფსიქოლოგიური ძალადობის სტატისტიკა. მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავტორი: anirevazishvili თარიღი: .
იგვიანებს.
2022 წლიდან დღემდე, ქალთა მიმართ სექსუალური შევიწრეობის სტატისტიკა. მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავტორი: anirevazishvili თარიღი: .
იგვიანებს.
საწვავის ხარჯები გთხოვთ   წერილი გამოგზავნოთ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 29 დადგენილების შესაბამისად (წერილი გამოგზავნეთ ხელმოწერილი და დაურთეთ პირადობის ასლი...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლელა თარიღი: .
განხილვაშია.
საწვავის ხარჯები მივიღეთ пн, 29 янв. 2024 г. в 12:43, ლელა <[1][მოთხოვნის #2942 ელ-ფოსტა]>: მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების კასპის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ი...
საჯარო დაწესებულება: კასპის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლელა თარიღი: .
განხილვაშია.
საწვავის ხარჯები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვე...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: ლელა თარიღი: .
იგვიანებს.
მიუსაფარი ცხოველების ევთანაზია ვადასტურებ წერილის მიღებას  პატივისცემით, გორის მუნიციპალიტეტის მერია ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: გორის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ლელა თარიღი: .
განხილვაშია.
ვირუსის შემთხვევები და აცრა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს....
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: Nika Nasrashvili თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ.  ქალბატონო მირანდა,   სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარმოდგენილ თქვენს განცხადებასთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ "საჯარ...
საჯარო დაწესებულება: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის საწვავის ხარჯები 2013-2023 წწ. მოგესალმებით, დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება   პატივისცემით,       სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი...
საჯარო დაწესებულება: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
კულტურის სტრატეგიის თანდართული დანართები მოგესალმებით,    თქვენი   განაცხადი   მიღებულია.     რეგისტრაციის  N 47281   პატივისცემით, ══════════════════════════════════════════════════...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: თამარი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

გამოიწერე ეს მოთხოვნები