მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია

მოიძებნა 1241 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

ბალდის კანიონი მოგესალმებით, გიგზავნით წერილს. გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ დოკუმენტის მიღება; სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანუ...
საჯარო დაწესებულება: დაცული ტერიტორიების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: Temur თარიღი: .
განხილვაშია.
საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მშენებლობისთვის აღებული სახელმწიფო საგარეო ვალის ბატონო თემურ,   გიგზავნით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წერილს დანართით. გთხოვთ, დაადასტრუოთ ელ-ფოსტის მიღება.     პატივისცემით,    ...
საჯარო დაწესებულება: ფინანსთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Temur თარიღი: .
განხილვაშია.
რამდენი ქართველი სტუდენტი სწავლობს საზღვარგარეთ სასწავლებლებში ქალბატონო მარიამ,   სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან ქვემდებარეობით გადმოგზავნილია თქვე...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მარიამ თარიღი: .
განხილვაშია.
ელექტრონული შტამპი გამარჯობა, გთხოვთ, დამიდასტუროთ, რომ მიიღეთ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წერილი. გთხოვთ, მომწეროთ, როდის შეძლებთ ამ ინფორმაციის გაზიარებას. მადლო...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: Teona Tomashvili თარიღი: .
იგვიანებს.
გასაწევი მომსახურების ვადები საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ავტორი: გოჩა თარიღი: .
იგვიანებს.
ქ. თბილისში 2006-2023 წლებში გაცემული სამშენებლო ნებართვები მოგესალმებით,  თქვენი განცხადება, ისევე როგორც თავდაპირველი განცხადება, კომპეტენციის ფარგლებში, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-80 მუხ...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: დავით სიჭინავა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სატრანსპორტო გადაზიდვების სტატისტიკა  Thank you for your e-mail.   I will be out of the office until August 29 with limited access to my email.   For immediate assistance pleas...
საჯარო დაწესებულება: შემოსავლების სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ოთარ თარიღი: .
განხილვაშია.
ბალდის კანიონი - ბუნების ძეგლი This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: დაცული ტერიტორიების სააგენტო მოთხოვნის ავტორი: Temur თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
ინფრასტრუქტურული პროექტების ხელმეორე ჩატარების მიზეზები და გადახდილი თანხები მირანდა, გთხოვთ, დამიდასტუროთ წერილობით აღნიშნული მეილის მიღება.   გამომგზავნი: Shorena Gogoladze გაგზავნილია: ოთხშაბათი, 02 აგვისტო, 2023 09:02...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
განხილვაშია.
მცხეთის მუნიციპალიტეტის დემოგრაფიული სურათი მოგესალმებით საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. უკაცრავად, მაგრამ დროის მიხედვით 3 სოფლის ბიუჯეტი და ნავდარაანთკარში განხორციელებული ინ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: გვანცა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მარტვილის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ტენდერები, რომელშიც მხოლოდ ერთი სუბიექტი მონაწილეობდა 2013-2023 წწ წერილის ნომერი: 58-582320720 თარიღი: 26/07/2023 ადრესატი: მირანდა თეთრაძე პირადი ნომერი: 01017047251 თბილისი, თეიმურაზ ბოჭორიშვილის 20. foi+request-...
საჯარო დაწესებულება: მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
განხილვაშია.
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ წერილის ნომერი: 58-582321289 თარიღი: 31/07/2023 ადრესატი: ელენე ნოდია პირადი ნომერი: 01001101451 საქართველო, ქალაქი თბილისი, მუხიანის დასახლება, III...
საჯარო დაწესებულება: მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო დაწესებულება: საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მოთხოვნის ავტორი: Temur თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
ქართულ საწარმოებში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: ცისია ხაჩიძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბავშვთა რაოდენობა ბავშვთა სახლებში მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების Mariam Kavelashvili საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. მობილური ნომერი: 568632909 სახელი გვარი: ლეონო...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: ლეონორა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ფემიციდის მაჩვენებლი მცხეთის მუნიციპალიტეტში მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შსს მომსახურების სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: შსს მომსახურების სააგენტო ავტორი: გვანცა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან დევნილის სტატუსის მქონე საქართველოს სახელმწიფო სასწავლებლებში ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა და რეიტინგული სასწავლო დაწესებულებები მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი ავტორი: ლუკა დანელია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სატრანსპორტო გადაზიდვების სტატისტიკა მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართვ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: ოთარ თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ტურიზმის დადებითი და უარყოფითი მხარეები მაღალმთიან რეგიონებში მოგესალმებით, გიგზავნით 2023 წლის 18 ივლისის (ადმინისტრაციაში შემოსვლის თარიღი: 18.07.2023, შიდა რეგისტრაციის ნომერი №2378) წერილის პასუხს. გთხოვთ...
საჯარო დაწესებულება: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია მოთხოვნის ავტორი: Nia Taganashvili თარიღი: .
კატეგორიზაციის მოლოდინში
hospitalisation and death data for Flu and RSV მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების National Center for Disease Control and Public Health საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კ...
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავტორი: Katharina Lauer თარიღი: .
კატეგორიზაციის მოლოდინში
საწვავი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და სა...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მომხმარებლის Ana abashidze მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.
საწვავი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და სა...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მომხმარებლის Ana abashidze მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.
საწვავი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და სა...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მომხმარებლის Ana abashidze მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.
საწვავი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მომხმარებლის Ana abashidze მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.
საწვავი მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და სა...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მომხმარებლის Ana abashidze მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.

გამოიწერე ეს მოთხოვნები