საჯარო დაწესებულება

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 მოთხოვნა
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მივიღე თქვენგან წერილი, რომ "ფინანსური დოკუმენტის excel-ის გადაყვანა არ არის შესაძლებელი". მინდა გაცნობოთ, რომ სხვა საკრებულოებმა გამოაგზავნეს excel-ის...
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მომხმარებლის მართა მიერ, თარიღით .
შიდა განხილვის პროცესშია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?