სტატისტიკა

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

1. ბოლო 5 წლის განმავლობაში სკოლაში დასაქმებული ახალგაზრდა კადრების სტატისტიკა.
2. ბოლო 5 წლის განმავლობაში რამდენმა მასწავლებელმა დატოვა სამსახური (სტატისტიკა).
3. არსებობს თუ არა მასწავლებელთა ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრი და არსებობის შემთხვევაში როგორ ფუნქციონირებს.

პატივისცემით,

მელანო

PublicInfo, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

გეგზავნებათ ინფორმაცია, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება