საჯარო დაწესებულება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

100 მოთხოვნა

(page 4)

საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა მოგესალმებით, ინფორმაციის გამოსათხოვად განცხადება უნდა გამოაგზავნოთ საჯარო ინფორმაციის პორტალზე (http://mes.gov.ge/publicInfo/?page_id=13)
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
წარმატებული
თელავის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსწავლეების რაოდენობა მოგესალმებით, ინფორმაციის გამოსათხოვად განცხადება უნდა გამოაგზავნოთ საჯარო ინფორმაციის პორტალზე (http://mes.gov.ge/publicInfo/?page_id=13)
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ფანჩ თარიღი: .
უარყოფილია.
პროფესიულ სასწავლებლებში ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია 2017-2022 წლების განმავლობაში სახელწიფო პროფესიულ სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტების სტატისტიკა, შემდეგი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: Kristine თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მოსწავლეთა ინიციატივებისთვის განკუთვნილი თანხა სასკოლო ბიუჯეტში მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია, რას შეადგენდა თბილისში არსებული საჯარო სკოლების 2021-2022 სასწავლო წლის ბიუჯეტი. აგრეთვე, რა თანხა იყო...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: Kristine თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
პროფესიულ სასწავლებლებში ჩაბარების სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩარიცხულ სტუდენტთა რაოდენობა შემდეგი კრიტ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: sofiko თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ani თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ფსიქოლოგთა რაოდენობა სკოლებში Delivery has failed to these recipients or groups: [1]ინფორმაციის თავისუფლება უწყებისთვის - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტი...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მერი ტაბატაძე თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
სახელმძღვანელოების მიწოდება Delivery has failed to these recipients or groups: [1]ინფორმაციის თავისუფლება უწყებისთვის - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტი...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლანა თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
ქართულენოვანი და არაქართულენოვანი სკოლების მოსწავლეთა სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ 2010-2021 წლების მიხედვით შემდეგი სახის ინფორმაცია: • ქართულენოვან სკოლებში დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეთა საერ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: გვანცა სიხარულიძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
განათლების მონაცემების სტატისტიკა This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: lashag24 თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
ჩარიცხულ სტუდენტთა სტატისტიკა გენდერის მიხედვით. This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: იოანე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სტატისტიკა: კოვიდ-პანდემიის გავლენა სპექტაკლებზე მაყურებელთა დასწრების თაობაზე This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
აკადემიური შესვენების მქონე ან/და სტატუსშეჩერებული სტუდენტების სტატისტიკა This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნათია თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
შშმ სტუდენტების სტატისტიკა This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მარიოტო თარიღი: .
უარყოფილია.
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სტუდენტთა განაწილება ფაკულტეტების მიხედვით This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნენე თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
1+4 საგანმანათლებლო პროგრამაში მონაწილე სტუდენტების სტატისტიკა This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Anastasia Raiki თარიღი: .
წარმატებული
აბიტურიებნტების რაოდენობა This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: levan თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
ეროვნულ გამოცდებზე უმაღლესი ქულების სტატისტიკა This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლელა თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
ჩარიცხულ სტუდენტთა სტატისტიკა ფაკულტეტების მიხედვით This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლალი ცერცვაძე თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
Statistical data on NEET youth in Georgia This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Lika Merabishvili თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
1+4 საგანმანათლებლო პროგრამაში მონაწილე სტუდენტების სტატისტიკა This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Anastasia Raiki თარიღი: .
შეცდომა მიწოდებისას
პროფესიულ სასწავლებლებში ჩაბარების სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოს პროფესიულ სასწავლებლებში ჩაბარების სტატისტიკური მონაცემები ჩაშლილი შემდეგ მაჩვენ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: ლელა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
1+4 საგანმანათლებლო პროგრამაში მონაწილე სტუდენტების სტატისტიკა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს “სოციალური სამართლიანობის ცენტრი” ადამიანის უფლებებსა და სოციალურ სამართლიანობაზე მომუშავე ორგანიზ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: Anastasia Raiki თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
Statistical data on NEET youth in Georgia მოგესალმებით, Dear Ministry of Education, Science, Culture and Sport of Georgia, I am kindly asking you for the detailed information and statistica...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: Lika Merabishvili თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სტატისტიკა ფინანსური წიგნიერების არსებული მდგომარეობის შესახებ ახალგაზრდებში 18 ნოემბერი 2021 წ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს გ ა ნ ც ხ ა დ ე...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ავტორი: tjangulashvili თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?