პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ხელყოფისა და კიბერდანაშაულის შემთხვევები

ლიზიმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საქართველოს გენერალური პროკურატურა

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით, საქართველოს გენერალური პროკურატურის საჯარო ინფორმაციის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

აღრიცხვის დაწყებიდან დღემდე, სტატისტიკა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის შემდეგი მუხლების დარღვევების შესახებ, ჩაშლილი წლებისა და დაზარალებული პირის სქესის მიხედვით:

- პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ან პერსონალური მონაცემების ხელყოფა მ. 157; პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფა მ. 157-1
- კერძო კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევა მ. 158
- პირადი მიმოწერის, ტელეფონით საუბრის ან სხვაგვარი ხერხით შეტყობინების საიდუმლოების დარღვევა მ. 159
- კიბერდანაშაული - თავი XXXV (მ. 284, 285, 286, 286-1)

ასევე, გთხოვთ ცალკე ფაილად გამომიგზავნოთ იმ შემთხვევების სტატისტიკა, როდესაც დაზარალებული პირი იყო პოლიტიკოსი, აქტივისტი ან სხვა საჯარო ფიგურა, ჩაშლილი იმავე ცვლადების მიხედვით.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (excel ან csv).

პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

POG Kancelaria, საქართველოს გენერალური პროკურატურა

მოგესალმებით, თქვენი განცხადება დარეგისტრირდა ნომრით N01/13-107575

საქართველოს გენერალური პროკურატურა 
ტელეფონი:     (+995 32) 240 53 44
                             (+995 32) 240 53 45
ელ-ფოსტა:      [ელ-ფოსტა]
ვებ-გვერდი:     www.pog.gov.ge 
მისამართი:        თბილისი, გორგასლის ქ. 24
 

ციტატირებული სექციების ჩვენება

POG Kancelaria, საქართველოს გენერალური პროკურატურა

3 თანდართული დოკუმენტი

 

 

საქართველოს გენერალური პროკურატურა

 

ტელეფონი:     (+995 32) 240 53 45

ელ-ფოსტა:      [1][ელ-ფოსტა]

ვებ-გვერდი:    [2]www.pog.gov.ge

მისამართი:      გორგასალის ქ. N24,  თბილისი, 0114, საქართველო

 

[3]cid:image001.jpg@01D38487.7CA44C70

 

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. http://www.pog.gov.ge/