არ ვიცით, საჯარო დაწესებულებისგან გამოგზავნილი პასუხი შეიცავს ინფორმაციას თუ არა – თუ ხარ მომხმარებელი - მართა, გთხოვ გაიარე ავტორიზაცია და განაახლე სტატუსი.

ოჯახში ძალადობაზე დაფიქსირებული შემთხვევების შესახებ 2017-2021 წლებში

ვუცდით მომხმარებელს - მართა, რომ ბოლო პასუხები წაიკითხოს და მათი სტატუსი განაახლოს.

მოგესალმებით,
საჯარო დაწესებულების საქართველოს გენერალური პროკურატურა საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
ოჯახში ძალადობაზე დაფიქსირებული შემთხვევების შესახებ 2017-2021 წლებში, ჩაშლილი
- წლების
- ასაკის
- სქესის
- განხორციელებული ქმედებები
- შედეგის მიხედვით
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით(excel ან csv)
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

POG Kancelaria, საქართველოს გენერალური პროკურატურა

5 თანდართული დოკუმენტი

თვენი განცხადება დარეგისტრირდა ნომრით 01/13-104023

 

პატივისცემით,

 

საქართველოს გენერალური პროკურატურა

ტელეფონი:     (+995 32) 240 53 44

                         (+995 32) 240 53 45

 

ელ-ფოსტა:      [1][ელ-ფოსტა]

ვებ-გვერდი:     [2]www.pog.gov.ge

მისამართი:        გორგასალის ქ. N24,  თბილისი, 0114, საქართველო

 

 

[3]http://intranet.pog.gov.ge/images/site/t...

[4]cid:image008.png@01CFE324.7B022660[5]cid:image009.png@01CFE324.7B022660[6]cid:image010.png@01CFE324.7B022660[7]cid:image011.png@01CFE324.7B022660

 

 

 

 

From: PR Department POG <[8][საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ელ-ფოსტა]>
Date: 18 October 2022 at 19:38:32 GMT+4
To: Magda Kapanadze <[9][ელ-ფოსტა]>
Subject: FW: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა  - ოჯახში ძალადობაზე
დაფიქსირებული შემთხვევების შესახებ 2017-2021 წლებშიციტატირებული სექციების ჩვენება

მოგესალმებით,
თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომელის რეგისტრაციის ნომერია 01/13-104023.
შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია, დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა.
გთხოვთ, რაც შეიძლება სწრაფად გამომიგზავნოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია.
პატივისცემით,
მართა

POG Kancelaria, საქართველოს გენერალური პროკურატურა

მოგესალმებით, აღნიშნულ განცხადებაზე პასუხი გამოგეგზავნათ ა/წლის 02 ნოემბერს წერილის N 13/69498. მოიკითხეთ საქართველოს ფოსტაში კოდით C010008950325.
სერვისცენტრი:0186 თბილისის საფოსტო სერვის ცენტრი
მის: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №71

საქართველოს გენერალური პროკურატურა 
ტელეფონი:     (+995 32) 240 53 44
                             (+995 32) 240 53 45
ელ-ფოსტა:      [ელ-ფოსტა]
ვებ-გვერდი:     www.pog.gov.ge 
მისამართი:        თბილისი, გორგასლის ქ. 24
 

 

ციტატირებული სექციების ჩვენება

არ ვიცით, საჯარო დაწესებულებისგან გამოგზავნილი პასუხი შეიცავს ინფორმაციას თუ არა – თუ ხარ მომხმარებელი - მართა, გთხოვ გაიარე ავტორიზაცია და განაახლე სტატუსი.