პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ხელყოფისა და კიბერდანაშაულის შემთხვევები

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას საქართველოს გენერალური პროკურატურა საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს გენერალური პროკურატურა საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: მოგესალმებით, საქართველოს გენერალური პროკურატურის საჯარო ინფორმაციის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

აღრიცხვის დაწყებიდან დღემდე, სტატისტიკა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის შემდეგი მუხლების დარღვევების შესახებ, ჩაშლილი წლებისა და დაზარალებული პირის სქესის მიხედვით:

- პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ან პერსონალური მონაცემების ხელყოფა მ. 157; პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფა მ. 157-1
- კერძო კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევა მ. 158
- პირადი მიმოწერის, ტელეფონით საუბრის ან სხვაგვარი ხერხით შეტყობინების საიდუმლოების დარღვევა მ. 159
- კიბერდანაშაული - თავი XXXV (მ. 284, 285, 286, 286-1)

ასევე, გთხოვთ ცალკე ფაილად გამომიგზავნოთ იმ შემთხვევების სტატისტიკა, როდესაც დაზარალებული პირი იყო პოლიტიკოსი, აქტივისტი ან სხვა საჯარო ფიგურა, ჩაშლილი იმავე ცვლადების მიხედვით.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (excel ან csv).

პატივისცემით,

პატივისცემით,

ანი