არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება

ლიზიმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საქართველოს გენერალური პროკურატურა

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა საჯარო დაწესებულებამ საქართველოს გენერალური პროკურატურა.

მოგესალმებით,
საქართველოს გენერალური პროკურატურის საჯარო ინფორმაციის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა სტატისტიკური მახასიათებლები 2010-2021 წლებში, ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- ბრალდებულთა ინფორმაცია (სქესი, ასაკი, რეგიონი, ეკონომიკური პირობები, ოჯახური მდგომარეობა, განათლება და სამუშაო გამოცდილება, ფსიქიკური ჯანმრთელობა, მავნე ჩვევებზე დამოკიდებულება)
- დანაშაულის კატეგორია სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლების მიხედვით
- სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება (განრიდებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის რაოდენობრივი მაჩვენებლები; ხანგრძლივობა)
- განრიდება/მედიაციის პროგრამის შედეგები
გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (excel, csv, xml).
პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

POG Kancelaria, საქართველოს გენერალური პროკურატურა

თქვენი განცხადება დარეგისტრირდა ნომრით 01/13-78891

პატივისცემით,
 
საქართველოს გენერალური პროკურატურა
ტელეფონი:     (+995 32) 240 53 44
                         (+995 32) 240 53 45

ელ-ფოსტა:      [ელ-ფოსტა]
ვებ-გვერდი:     www.pog.gov.ge
მისამართი:        გორგასალის ქ. N24,  თბილისი, 0114, საქართველო

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მოგესალმებით,
საქართველოს გენერალური პროკურატურის საჯარო ინფორმაციის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს.
მადლობას გიხდით წერილისთვის განცხადებაზე 01/13-78891.
შეგახსენებთ, რომ სზაკ-ის მე-40 მუხლის მესამე ნაწილის მიხედვით, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება არ ათავისუფლებს საჯარო დაწესებულებას იმავე ან სხვა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შემთხვევაში მისი დადგენილი წესით გაცემის ვალდებულებისგან. გთხოვთ, როგორც თავდაპირველად მოგწერეთ, მოთხოვნილი ინფორმაცია excel-ის ფორმატში გამიზიაროთ.
პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

POG Kancelaria, საქართველოს გენერალური პროკურატურა

მოგესალმებით, აღნიშნული გამოგზავნეთ განცხადების ფორმით ხელმოწერილი. საკონტაქტო მონაცემებთან ერთად.

საქართველოს გენერალური პროკურატურა 
ტელეფონი:     (+995 32) 240 53 44
                             (+995 32) 240 53 45
ელ-ფოსტა:      [ელ-ფოსტა]
ვებ-გვერდი:     www.pog.gov.ge 
მისამართი:        თბილისი, გორგასლის ქ. 24
 

 

ციტატირებული სექციების ჩვენება