მოგესალმებით,

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

სტატისტიკა გარემოსდაცვითი პროექტების შესახებ 2015-2023 წლებში, ჩაშლილი განხორციელების ვადების მიხედვით:

- ინფორმაცია გარემოსდაცვითი მიმართულებით განხორციელებული და მიმდინარე პროექტების შესახებ, რომელშიც ჩართულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
- პროექტებში ჩართული რეგიონები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ადგილობრივი საწარმოები მათი საქმიანობის მითითებით
- განხორციელებული პროექტების გავლენის შეფასების ანალიზი.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (excel ან csv).

პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

infomoa, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

გიდასტურებთ წერილის მიღებას, რეგისტრირებულია  #34922 22/09/23

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: ლიზი <[მოთხოვნის #2863 ელ-ფოსტა]>
Sent: Friday, September 22, 2023 1:00:50 PM
To: infomoa
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - გარემოსდაცვითი პროექტების
სტატისტიკა
 
გაფრთხილება:  თქვენ მიიღეთ გარე ორგანიზაციის/პირის მიერ გამოგზავნილი
ელექტრონული წერილი. ბმულზე გადასვლამდე ან ფაილის გახსნამდე გთხოვთ
დარწმუნდეთ, რომ ელ-ფოსტის მისამართი სანდოა.

მოგესალმებით,

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო
ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

სტატისტიკა გარემოსდაცვითი პროექტების შესახებ 2015-2023 წლებში, ჩაშლილი
განხორციელების ვადების მიხედვით:

- ინფორმაცია გარემოსდაცვითი მიმართულებით განხორციელებული და მიმდინარე
პროექტების შესახებ, რომელშიც ჩართულია საქართველოს გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
- პროექტებში ჩართული რეგიონები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ადგილობრივი
საწარმოები მათი საქმიანობის მითითებით
- განხორციელებული პროექტების გავლენის შეფასების ანალიზი.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით
(excel ან csv).

პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2863 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

ნინო კვანტალიანი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

3 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით, გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება.
გიგზავნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურენობის სამინისტროს N7928/01 წერილს

ნინო კვანტალიანი

საქმისწარმოების სამმართველო

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

მარშალ გელოვანის გამზირი 6. 0159 თბილისი

E-mail: [1][ელ-ფოსტა]

Web: [2]www.mepa.gov.ge

 

 

 

 [3]1661947190360

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. http://www.mepa.gov.ge/

მოგესალმებით,

გიდასტურებთ წერილის მიღებას. გმადლობთ სრულყოფილად მოწოდებული ინფორმაციისთვის.

პატივისცემით,

ლიზი გოგოლაძე