ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი - სტატისტიკა

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

ელენე ნოდია

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შესახებ სტატისტიკა ქალაქებისა და წლების მიხედვით, 2021 წლიდან დღემდე თქვენს ხელთ არსებული მონაცემებით.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

infomoa, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

გიდასტურებთ წერილის მიღებას, რეგისტრირებულია #35691  02/10/23

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: ელენე ნოდია <[მოთხოვნის #2893 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, October 2, 2023 1:27:05 PM
To: infomoa
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი -
სტატისტიკა
 
გაფრთხილება:  თქვენ მიიღეთ გარე ორგანიზაციის/პირის მიერ გამოგზავნილი
ელექტრონული წერილი. ბმულზე გადასვლამდე ან ფაილის გახსნამდე გთხოვთ
დარწმუნდეთ, რომ ელ-ფოსტის მისამართი სანდოა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შესახებ სტატისტიკა ქალაქებისა და წლების
მიხედვით, 2021 წლიდან დღემდე თქვენს ხელთ არსებული მონაცემებით.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2893 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

ნინო კვანტალიანი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით, გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება.
გიგზავნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურენობის სამინისტროს N7954/01 წერილს

ნინო კვანტალიანი

საქმისწარმოების სამმართველო

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

მარშალ გელოვანის გამზირი 6. 0159 თბილისი

E-mail: [1][ელ-ფოსტა]

Web: [2]www.mepa.gov.ge

 

 

 

 [3]1661947190360

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. http://www.mepa.gov.ge/

ელენე ნოდია

მოგესალმებით,

შეგახსენებთ, რომ ჩემ მიერ გამოგზავნილ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხს ველოდები. გთხოვთ, მომწეროთ, განხილვის რა ეტაპზეა ჩემი განცხადება.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

ნინო კვანტალიანი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

3 თანდართული დოკუმენტი

მიმდინარე წლის  3 ოქტომბერს გამოგიზავნეთ 7054/01 წერილი, 29 სექტემბერს
წერილი # 7881/01 არცერთი არ დამიდასტურეთ. რაც შეეხება პასუხს სსიპ გარემოს
ეროვნული სააგენტოდან უნდა მოიკითხოთ სააგენტოს კანცელარიაში ტელ: 2439510 .

ნინო კვანტალიანი

საქმისწარმოების სამმართველო

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

მარშალ გელოვანის გამზირი 6. 0159 თბილისი

E-mail: [1][ელ-ფოსტა]

Web: [2]www.mepa.gov.ge

 

 

 

 [3]1661947190360

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: ელენე ნოდია <[მოთხოვნის #2893 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, October 16, 2023 12:44:13 PM
To: ნინო კვანტალიანი
Subject: Re: N 7954/01
 
გაფრთხილება:  თქვენ მიიღეთ გარე ორგანიზაციის/პირის მიერ გამოგზავნილი
ელექტრონული წერილი. ბმულზე გადასვლამდე ან ფაილის გახსნამდე გთხოვთ
დარწმუნდეთ, რომ ელ-ფოსტის მისამართი სანდოა.

მოგესალმებით,

შეგახსენებთ, რომ ჩემ მიერ გამოგზავნილ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხს
ველოდები. გთხოვთ, მომწეროთ, განხილვის რა ეტაპზეა ჩემი განცხადება.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

ციტატირებული სექციების ჩვენება

1 თანდართული დოკუმენტი

გთხოვთ დამიდასტუროთ N 21/8835 წერილის მიღება

ციტატირებული სექციების ჩვენება

ელენე ნოდია

გიდასტურებთ წერილის მიღებას. მადლობა ინფორმაციისთვის.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია