ნარჩენების მართვა და გატარებული ღონისძიებები

Viktor Datashviliმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით,

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს:

გთხოვთ მომაწოდოთ სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს რეგიონებში ნარჩენების გადამუშავების შესახებ და რა ტიპის ნარჩენების გადამუშავება ხდება.

სასურველია მონაცემები მოიცავდეს 2019-2022 წლებში მომხდარ ცვლილებებს და გადადგმულ ნაბიჯებს.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, pdf.)

პატივისცემით,

ვიქტორ დათაშვილი.

infomoa, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

გიდასტურებთ მიღებას, რეგისტრირებულია # 21241    04/08/22

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: Viktor Datashvili <[მოთხოვნის #765 ელ-ფოსტა]>
Sent: Wednesday, August 3, 2022 8:51:31 PM
To: infomoa
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - ნარჩენების მართვა და გატარებული
ღონისძიებები
 
გაფრთხილება:  თქვენ მიიღეთ გარე ორგანიზაციის/პირის მიერ გამოგზავნილი
ელექტრონული წერილი. ბმულზე გადასვლამდე ან ფაილის გახსნამდე გთხოვთ
დარწმუნდეთ, რომ ელ-ფოსტის მისამართი სანდოა.

მოგესალმებით,

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო
ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს:

გთხოვთ მომაწოდოთ სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს რეგიონებში ნარჩენების
გადამუშავების შესახებ და რა ტიპის ნარჩენების გადამუშავება ხდება.

სასურველია მონაცემები მოიცავდეს 2019-2022 წლებში მომხდარ ცვლილებებს და
გადადგმულ ნაბიჯებს.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით
(Excel, pdf.)

პატივისცემით,

ვიქტორ დათაშვილი.

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #765 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

ნინო კვანტალიანი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით, გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება.

გიგზავნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურენობის სამინისტროს N7898/01
წერილს

 

მოგესალმებით,

გიდასტურებთ წერილის მიღებას.

პატივისცემით,

Viktor Datashvili