მოგესალმებით,

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს:

გთხოვთ მომაწოდოთ სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს რეგიონებში ნარჩენების გადამუშავების შესახებ და რა ტიპის ნარჩენების გადამუშავება ხდება.

სასურველია მონაცემები მოიცავდეს 2019-2022 წლებში მომხდარ ცვლილებებს და გადადგმულ ნაბიჯებს.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, pdf.)

პატივისცემით,

ვიქტორ დათაშვილი.

infomoa, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

გიდასტურებთ მიღებას, რეგისტრირებულია # 21241    04/08/22

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: Viktor Datashvili <[მოთხოვნის #765 ელ-ფოსტა]>
Sent: Wednesday, August 3, 2022 8:51:31 PM
To: infomoa
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - ნარჩენების მართვა და გატარებული
ღონისძიებები
 
გაფრთხილება:  თქვენ მიიღეთ გარე ორგანიზაციის/პირის მიერ გამოგზავნილი
ელექტრონული წერილი. ბმულზე გადასვლამდე ან ფაილის გახსნამდე გთხოვთ
დარწმუნდეთ, რომ ელ-ფოსტის მისამართი სანდოა.

მოგესალმებით,

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო
ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს:

გთხოვთ მომაწოდოთ სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოს რეგიონებში ნარჩენების
გადამუშავების შესახებ და რა ტიპის ნარჩენების გადამუშავება ხდება.

სასურველია მონაცემები მოიცავდეს 2019-2022 წლებში მომხდარ ცვლილებებს და
გადადგმულ ნაბიჯებს.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით
(Excel, pdf.)

პატივისცემით,

ვიქტორ დათაშვილი.

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #765 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

ნინო კვანტალიანი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით, გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება.

გიგზავნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურენობის სამინისტროს N7898/01
წერილს

 

მოგესალმებით,

გიდასტურებთ წერილის მიღებას.

პატივისცემით,

Viktor Datashvili