მოგესალმებით,

1. რამდენი საჯარო ინფორმაცია გასცა თქვენმა უწყებამ 2018 წლის 1 იანვრიდან დღემდე; ძირითადად რა ჯგუფებისგან იყო მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის მიწოდებაზე თქვენი უწყებისგან? მაგალითად, რამდენ შემთხვევაში გაეცით საჯარო ინფორმაცია მედიაზე, პოლიტიკურ პარტიაზე, არასამთავრობო სექტორზე, კერძო პიზე და ა.შ.
2. რამდენ შემთხვევაში თქვა უარი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე თქვენმა უწყებამ და რა მოტივით? ძირითადად რა სახის საჯარო ინფორმაცია გასცა თქვენმა უწყებამ (მაგალითად თანხების ხარჯვა, პროგრამების შესრულება, საშტატო ნუსხა, გადაწყვეტილებები და ა.შ.)
3. რამდენი თანამშრომელი მუშაობს თქვენი უწყების იმ განყოფილებაში, რომელიც საჯარო ინფორმაციის მომზადებაში მონაწილეობს.
- გთხოვთ, ყველა ინფორმაცია მოგვაწოდოთ 2018 წლის 1 იანვრიდან დღემდე, წლების მიხედვით ცალ-ცალკე.

პატივისცემით, ნინო ჩიბჩიური

Nikoloz Melkadze, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

6 თანდართული დოკუმენტი

ქალბატონო ნინო,

 

გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას.

 

 

პატივისცემით,

 

ნიკოლოზ მელქაძე

 

 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის სამართლებრივ საკითხთა

სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

ალ.ყაზბეგის გამზ. N12, 0112
თბილისი                                            
ტ: +995 32 2510 769
ელ-ფოსტა:  [1][ელ-ფოსტა]
ვებგვერდი: [2]www.mrdi.gov.ge

[3]Image result for facebook icon transparent background  [4]Image result
for twitter icon transparent background  [5]Image result for youtube icon
transparent background 

 

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. http://www.mrdi.gov.ge/
3. https://www.facebook.com/mrdi.gov.ge/
4. https://twitter.com/MRDIGeorgia
5. https://www.youtube.com/user/MRDIGeorgia