რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა საჯარო დაწესებულებამ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2013-2022 წლებში სამინისტრო ოფიციალური შეხვედრების (როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის გარეთ) სტატისტიკა, შემდეგნაირად ჩაშლილი:

- რომელი ქვეყნის და რომელი სტრუქტურის წარმომადგენლებს შეხვდნენ;
- ვიზიტის/შეხვედრის წელი
- რა ფინანსები დაიხარჯა ჯამურად ამ ვიზიტისთვის/შეხვედრისთვის.

გთხოვთ, მონაცემები მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ამავე ელექტრონული ფოსტაზე.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

letters, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

რეგისტრაციის ნომერია 525/01

პატივისცემით,

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა

და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის

საქმისწარმოების სამმართველო

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მირანდა თეთრაძე <[მოთხოვნის #1363 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, January 30, 2023 2:13 PM
To: letters
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022
წლების სტატისტიკა
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2013-2022 წლებში სამინისტრო ოფიციალური შეხვედრების (როგორც ქვეყნის შიგნით,
ისე მის გარეთ) სტატისტიკა, შემდეგნაირად ჩაშლილი:

- რომელი ქვეყნის და რომელი სტრუქტურის წარმომადგენლებს შეხვდნენ;
- ვიზიტის/შეხვედრის წელი
- რა ფინანსები დაიხარჯა ჯამურად ამ ვიზიტისთვის/შეხვედრისთვის.

გთხოვთ, მონაცემები მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ამავე ელექტრონული ფოსტაზე.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #1363 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers

მირანდა თეთრაძე

მადლობა, რეგისტრაციისთვის

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Khatia Shapakidze, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

3 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

 

გიგზავნით პასუხს თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციაზე.

 

 

პატივისცემით,

 

ხატია შაფაქიძე

 

 

 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე -

სამართლებრივ საკითხთა სამმართველოს უფროსი

(პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე)

ალექსანდრე ყაზბეგის გამზ. N12, 0160 თბილისი                           
                 

 

მირანდა თეთრაძე

მადლობა, დოკუმენტისთვის.

შეგიძლიათ დამიზუსტოთ, რა ტიპის მონაცემს არ აღრიცხავთ? სამინისტროს თანამდებობის პირები, რა ვიზიტებს ნიშავენ წლის მანძილზე, მაგას არ აღრიცხავთ და რა ჯდება ვიზიტები, არც ამ ხარჯებს?

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

თქვენგან კვლავ ველოდები პასუხს. გთხოვთ, მომწეროთ განხილვის რა ეტაპზეა ჩემი განცხადება.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

თქვენგან კვლავ არ მიმიღია მოთხოვნილი მონაცემები. გთხოვთ, შეასრულოთ კანონით დაკისრებული მოვალეობა და მომაწოდოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, რომელიც სავალდებულოა, რომ საჯარო დაწესებულებას გქონდეთ და აღრიცხავდეთ.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

ერთი თვე გავიდა რაც განცხადება დავწერე და პასუხი არ მიმიღია. გთხოვთ, მომწეროთ მიზეზი, რატომ არ ასრულებთ კანონით დაკისრებულ ვალდებულებას და რატომ არ მაწვდით საჯარო ინფორმაციას?

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Khatia Shapakidze, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

ქალბატონო მირანდა,

საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის მიზნით, გთხოვთ, იხელმძღვანელოთ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესით.

პატივისცემით,

ხატია შაფაქიძე

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

ყველა წესი დაცული მაქვს განცხადებაში. გთხვოთ, მომწეროთ რა წესის დარღვევის გამო არ მაწვდით საჯარო ინფორმაციას, რომელსაც სავალდებულოა რომ აღრიცხავდეს სამინისტრო?

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე