ნაგავსაყრელების სტატისტიკა საქართველოს მასშტაბით

მირანდა თეთრაძემ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია ნაგავსაყრელებზე, მონაცემების აღრიცხვის დაწყებიდან დღემდე, დეკადებად (10-წლეულებად) დაყოფილი. გთხოვთ, მონაცემები ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- ნაგავსაყრელების ფართობი რეგიონების მიხედვით
- ნაგავსაყრელების ფართობი ქალაქების მიხედვით
- მანძილები ნაგავსაყრელებსა და დასახლებულ პუნქტებს შორის, ქალაქების და რეგიონების მიხედვით
- ნაგვის გადამუშავების რა მეთოდებს მიმართავს სახელმწიფო?

გთხოვთ, მონაცემები მომაწოდოთ ელექტრონული ფორმით, excel-ის ფორმატით, ერთ ფაილად.

გთხოვთ, სზაკ-ის მუხლი 79-ის გათვალისწინებით, დამიდასტუროთ განცხადების მიღება და მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

letters, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

რეგისტრაციის ნომერია 4405/01

პატივისცემით,

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა

და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის

საქმისწარმოების სამმართველო

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მირანდა თეთრაძე <[მოთხოვნის #922 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, August 15, 2022 3:23 PM
To: letters
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - ნაგავსაყრელების სტატისტიკა
საქართველოს მასშტაბით
 
მოგესალმებით,

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის
გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია ნაგავსაყრელებზე, მონაცემების აღრიცხვის
დაწყებიდან დღემდე, დეკადებად (10-წლეულებად) დაყოფილი. გთხოვთ, მონაცემები
ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- ნაგავსაყრელების ფართობი რეგიონების მიხედვით
- ნაგავსაყრელების ფართობი ქალაქების მიხედვით
- მანძილები ნაგავსაყრელებსა და დასახლებულ პუნქტებს შორის, ქალაქების და
რეგიონების მიხედვით
- ნაგვის გადამუშავების რა მეთოდებს მიმართავს სახელმწიფო?

გთხოვთ, მონაცემები მომაწოდოთ ელექტრონული ფორმით, excel-ის ფორმატით, ერთ
ფაილად.

გთხოვთ, სზაკ-ის მუხლი 79-ის გათვალისწინებით, დამიდასტუროთ განცხადების
მიღება და მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #922 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

[2][IMG] [3]მოგვთხოვე ელ-ფოსტის განახლება საჯარო დაწესებულებისთვის
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - Askgov.ge
askgov.ge

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[4]http://askgov.ge/ka/help/officers

[5][IMG] [6]FOI officer questions - Askgov.ge
askgov.ge

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
3. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
4. http://askgov.ge/ka/help/officers
5. http://askgov.ge/ka/help/officers
6. http://askgov.ge/ka/help/officers

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

გთხვოთ, მომწეროთ, განხილვის რა ეტაპზეა ჩემი განაცხადი.
მადლობა

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Nikoloz Melkadze, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

7 თანდართული დოკუმენტი

ქალბატონო მირანდა,

 

გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას.

 

პატივისცემით,

 

ნიკოლოზ მელქაძე

 

 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის სამართლებრივ საკითხთა

სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

ალ.ყაზბეგის გამზ. N12, 0112
თბილისი                                            
ტ: +995 32 2510 769
ელ-ფოსტა:  [1][ელ-ფოსტა]
ვებგვერდი: [2]www.mrdi.gov.ge

[3]Image result for facebook icon transparent background  [4]Image result
for twitter icon transparent background  [5]Image result for youtube icon
transparent background 

 

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. http://www.mrdi.gov.ge/
3. https://www.facebook.com/mrdi.gov.ge/
4. https://twitter.com/MRDIGeorgia
5. https://www.youtube.com/user/MRDIGeorgia

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

ძალიან დიდი მადლობა ინფორმაციის ასე კარგად მოწოდებისთვის.

სამწუხაროდ, თბილისი გაქვთ გამორჩენილი და გთხოვთ, რომ ამაზეც გადმომიგზავნოთ ინფორმაცია.

ასევე, თუ შეგიძლიათ დამაკვალიანოთ, მე-4-ე პუნქტზე, რომელ საჯარო დაწესებულებას შემიძლია მივმართო?

ძალიან დიდი მადლობა.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Nikoloz Melkadze, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

ქალბატონო მირანდა,

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში ნაგავსაყრელებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ მიმართოთ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას.

მე-4 პუნქტთან დაკავშირებით ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ მიმართოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს.

პატივისცემით,

ნიკოლოზ მელქაძე

სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის სამართლებრივ საკითხთა
სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ალ.ყაზბეგის გამზ. N12, 0112 თბილისი                                            
ტ: +995 32 2510 769

ელ-ფოსტა:  [ელ-ფოსტა]
ვებგვერდი: www.mrdi.gov.ge
     

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

მადლობა, ინფორმაციისთვის.

პატივისცემით,

მირანდა თეთრაძე