ინფორმაციის მოთხოვნის წერილი შიდსზე

საჯარო დაწესებულებამ ინფორმაციის გაცემის კანონით დადგენილი ვადები დაარღვია. დაწესებულება ვალდებული იყო პასუხი გაეცა დაუყონებლივ, დიდი ოდენობით მონაცემების დამუშავების შემთხვევაში კი ვადა ჰქონდა თარიღამდე: by (დეტალები)

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს. გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

აივ/შიდსის ახალი შემთხვევების რაოდენობრივი დინამიკა საქართველოში, რეგიონების და ასაკების მიხედვით, 2018 წლიდან დღემდე, ციფრული ფორმატით.

ასევე აივ/შიდსის გადაცემის გზების რაოდენობრივი დინამიკა რეგისტრირებულ შემთხვევებში 2018 წლიდან დღემდე, იფრული ფორმატით.

პატივისცემით, მარიამ ნიკურაძე

mariam nikuradze,

[Subject only] გამარჯობათ, დაახლოებით რამდენ ხანში მივიღებ პასუხს?

ციტატირებული სექციების ჩვენება

mariam nikuradze,

[Subject only] Re: გამარჯობათ, ლექტორმა ვადა გადმოწია პრეზებტაციის და შესაძლებელია თუ არა მონაცემები უფრო ადრე, რომ მომაწოდოთ? სამშაბათს უკვე უნდა წარვადგინო, მადლობა და ბოდიშით

ციტატირებული სექციების ჩვენება