კორონავისურით ინფიცირების და გარდაცვალების დღიური სტატისტიკა რეგიონების მიხედვით

საჯარო დაწესებულებამ ინფორმაციის გაცემის კანონით დადგენილი ვადები დაარღვია. დაწესებულება ვალდებული იყო პასუხი გაეცა დაუყონებლივ, დიდი ოდენობით მონაცემების დამუშავების შემთხვევაში კი ვადა ჰქონდა თარიღამდე: by (დეტალები)

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

დღეების (ყოველდღიური მონაცემები) და რეგიონების მიხედვით (ერთ sheet-ზე) კოვიდ ინფიცირებულთა რაოდენობის შესახებ 2020-2023 წლებისთვის.

პატივისცემით,

LanaBil

National Center for Disease Control and Public Health, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

2 თანდართული დოკუმენტი

  • Attachment

    OutlookEmoji 1689940096736fe604e58 2b98 4cce 84e0 4f7cb06e0464.png

    19K Download

  • Attachment

    OutlookEmoji 1690355559282d522b423 2e25 4f6a 80c3 49fa80d48f0f.jpg

    4K Download

მოგესალმებით, 

თქვენი სახელი და გვარი არ იკითხება სრულად, გთხოვთ გამოგზავნილ წერილში
სრულად იკითხებოდეს აღნიშნული. 

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 

მისამართი: ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, #99. 0198

ცხელი ხაზი: 116001

[1]1689940096736

[2]1690355559282

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: LanaBil <[მოთხოვნის #2981 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, March 25, 2024 4:41:53 PM
To: National Center for Disease Control and Public Health
Subject: [External] საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - კორონავისურით
ინფიცირების და გარდაცვალების დღიური სტატისტიკა რეგიონების მიხედვით
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ
პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

დღეების (ყოველდღიური მონაცემები) და რეგიონების მიხედვით (ერთ sheet-ზე)
კოვიდ ინფიცირებულთა რაოდენობის შესახებ 2020-2023 წლებისთვის.

პატივისცემით,

LanaBil

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2981 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[3]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[4]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

გაფრთხილება: გარე კორესპოდენცია. არ გადახვიდეთ ბმულებზე და არ გახსნათ
დანართები, თუ არ ხართ დარწმუნებულნი მათ სანდოობაში

References

Visible links
3. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
4. http://askgov.ge/ka/help/officers

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების National Center for Disease Control and Public Health საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

დღეების (ყოველდღიური მონაცემები) და რეგიონების მიხედვით (ერთ sheet-ზე)
კოვიდ ინფიცირებულთა რაოდენობის შესახებ 2020-2023 წლებისთვის.

პატივისცემით,
ლანა ბილანიშვილი

LanaBil