თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ორგანიზაციული სტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების თელავის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ორგანიზაციული სტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია:
1. რა სამსახურები, დეპარტამენტები არსებობს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში;
2. აღნიშნული სამსახურების, დეპარტამენტების დაკავებული და თავისუფალი პოზიციების შესახებ ინფორმაცია.

პატივისცემით,

მარიტა მარგალიტაშვილი

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით, 

გიგზავნით წერილს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიიდან. 
გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება.
პატივისცემით, 
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - ადმინისტრაციული სამსახური

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით, 

გიგზავნით წერილს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიიდან. 
გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება.
პატივისცემით, 
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - ადმინისტრაციული სამსახური