დასაქმების დეპარტამენტი, დაკავებული და თავისუფალი ადგილების შესახებ

თელავის მუნიციპალიტეტის მერია არ ფლობს მოთხოვნილ ინფორმაციას.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების თელავის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:თელავის მერიაში დასაქმების დეპარტამენტის შესახებ
რამდენი თავისუფალი და დაკავებული ადგილია.

პატივისცემით,

ლალი

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით, 

გიგზავნით წერილს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიიდან. 
გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება.
პატივისცემით, 
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - ადმინისტრაციული სამსახური