შპს "ეტალონის" მიერ 2019-2022 წლებში ჩატარებული სასმელი წყლის ვარგისიანობის კვლევების შედეგები

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას თელავის მუნიციპალიტეტის მერია საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

ნასტასია

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების თელავის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

1) 2019-2022 წლებში თელავის მუნიციპალიტეტში შპს ეტალონის მიერ ჩატარებული ქიმიური და ბიოლოგიური ლაბორატორიული კვლევების შედეგები სასმელი წყლის ვარგისიანობის დასადგენად.

პატივისცემით,

ნასტასია

1 თანდართული დოკუმენტი

[1][IMG][2] წყლის შემოწმება.rar
მოგესალმებით, 

გიგზავნით წერილს თელავის მუნიციპალიტეტის მერიიდან. 
გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება.
პატივისცემით, 
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია - ადმინისტრაციული სამსახური

References

Visible links
1. https://drive.google.com/file/d/140VdNDZ...
2. https://drive.google.com/file/d/140VdNDZ...

მომხმარებელმა Teona Tomashvili დატოვა ანოტაცია თარიღით ()

მათ მიერ გაზიარებული ფაილები: https://drive.google.com/file/d/1_XVD5iM...