საჯარო დაწესებულება

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

163 მოთხოვნა

(page 5)

უკრაინელი ლტოლვილების დასაქმება ქალბატონო ნინო, გიგზავნით პასუხს თქვენს წერილზე. გთხოვთ დამიდასტუროთ ინფორმაციის მიღება.     პატივისცემით,   [1]logo_geo ელენე მარუაშვილი...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ექსპორტი ბატონო თემურ მოგესალმებით,   თქვენს მომართვასთან დაკავშირებით გიგზავნით სტატისტიკურ ინფორმაციას საქართველოს ექსპორტის შესახებ, ქვეყნების მიხედვით....

Attachment eqsporti qveynebi 1995 2022.xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Temur თარიღი: .
წარმატებული
ხელფასები ქალბატონო ლიკა, გიგზავნით 7 აპრილის წერილის პასუხს.   გთხოვთ მიღება დამიდასტუროთ.   პატივისცემით,           [1]logo_geo ირმა ხოსი...

Attachment 3.xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Lika Lomtadze თარიღი: .
წარმატებული
საშუალო შემოსავალი მუნიციპალიტეტების მიხედვით მოგესალმებით, ISET-ში სამაგისტრო ნაშრომის დასაწერად მჭირდება საჯარო ინფორმაცია საქართველოს მუნიციპალიტეტების მიხედვით საშუალო თვიური შემოსავლის შესახ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: ალექსანდრა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
შობადობისა და სიკვდილიანობის მონაცემები ბატონო ნიკა, გიგზავნით თქვენს მიერ მოთხოვნილ სტატისტიკურ ინფორმაციას. გთხოვთ დამიდასტუროთ ინფორმაციის მიღება.     პატივისცემით,   [1]logo...

Attachment 2014 2021.xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Nika Nasrashvili თარიღი: .
წარმატებული
ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრები მადლობა. პატივისცემით, Grigori Saakyan

Attachment .xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: Grigori Saakyan თარიღი: .
წარმატებული
კაზინოების რაოდენობა საქართველოში მადლობა. პატივისცემით, Grigori Saakyan

Attachment .xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: Grigori Saakyan თარიღი: .
წარმატებული
ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებლი რუსთავში ანი მოგესალმებით,   გაცნობებთ, რომ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური არ ფლობს ინფორმაციას ქალაქ რუსთავში ჰაერის დაბინძურების შესახებ. თუ...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ანი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საგარეო ვაჭრობა მოგესალმებით, მივიღე პასუხი. დიდი მადლობა პატივისცემით, sergo sanikidze
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: sergo sanikidze თარიღი: .
წარმატებული
ინფლაცია საქართველოში ბატონო სერგო, გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას.   პატივისცემით,         [1]cid:image001.png@01D5779B.94A95820 ირმა მანჯგალაძე...

Attachment 100.xlsx Attachment 100.xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: sergo sanikidze თარიღი: .
წარმატებული
სამუშაო ვიზების სტატისტიკა ქალბატონო რუსუდან,   თქვენი მიმდინარე წლის 8 მარტის წერილის პასუხად, გთხოვთ იხილოთ თანდართული ფაილები.   პატივისცემით,   [1]Description: ბა...

Attachment vizitis mizani.xlsx Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: რუსო თარიღი: .
წარმატებული
აკადემიური შესვენების მქონე ან/და სტატუსშეჩერებული სტუდენტების სტატისტიკა მოგესალმებით, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. Საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექს...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: ნათია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
კერძო და საჯარო სექტორში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ ინფორმაცია კერძო და საჯარო სივრცეში დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შესახებ, საქართველოს რეგიონების მიხედვით. ასევე უმუშევ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: ანა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მოსახლეობის რაოდენობის სტატისტიკა ქალაქების მიხედვით ქალბატონო თამუნა, გიგზავნით თქვენს მიერ მოთხოვნილ სტატისტიკურ ინფორმაციას. გთხოვთ დამიდასტუროთ ინფორმაციის მიღება.   პატივისცემით,   [1]log...

Attachment 2000 2021.xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: თამუნა ჯიბუტი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ქალები სახელმწიფო უწყებებში ქ-ნო ირინა,   გიგზავნით თქვენი მიმდინარე წლის  7 მარტის  წერილის პასუხს.   პატივისცემით,         [1]logo_geo თეა ღონღაძე   უფროსი სპ...

Attachment .xlsx Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ირინა თარიღი: .
წარმატებული
რუსული კომპანიები საქართველოში მოგესალმებით, თქვენს მიერ გამოგზავნილ მონაცემებში არ არის 2022 წლის 3 თვის მონაცემები, კერძოდ, წერილში ვითხოვდი პასუხს კითხვაზე: რამდენი ვიზიტორი შ...

Attachment .xlsx Attachment .xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: ნინო თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
მონაცემები უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხულ სტუდენტებზე ქალბატონო ლიკა,   გთხოვთ, იხილოთ თანდართული ფაილები.   პატივისცემით,     [1]logo_geo გიგა კიკორია უფროსი სპეციალისტი სოციალური ინფრასტრ...

Attachment .xls Attachment 1 2.xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Lika Lomtadze თარიღი: .
წარმატებული
ემიგრანტთა სტატისტიკა სქესის, ასაკის, რეგიონისა და განათლების დონის მიხედვით ბატონო გიორგი, გიგზავნით თქვენს მიერ მოთხოვნილ სტატისტიკურ ინფორმაციას. გთხოვთ დამიდასტუროთ ინფორმაციის მიღება.     პატივისცემით,   [1]lo...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Giorgi Gelovani თარიღი: .
წარმატებული
საქართველოში ადამიანის სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა მოგესალმებით, მივიღე თქვენი წერილი. პატივისცემით, ლაშა ახალაია

Attachment .xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: ლაშა ახალაია თარიღი: .
წარმატებული
ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ფასის სტატისტიკა 2012-2022 მოგესალმებით,   გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია საშუალო ფასების შესახებ არის ფასიანი. ინფორმაციის ღირებულების შესახებ დეტალურად...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ანრი თალაბეიშვილი თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
საქართველოს ტერიტორიაზე შობადობის სტატისტიკა 2008 წლიდან დღემდე ბატონო ანრი, გიგზავნით თქვენს მიერ მოთხოვნილ სტატისტიკურ ინფორმაციას. გთხოვთ დამიდასტუროთ ინფორმაციის მიღება.   პატივისცემით,   [1]logo_geo...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ანრი თალაბეიშვილი თარიღი: .
წარმატებული
საქართველოს ფაქტიური ენერგობალანსი 1995-2021 მოგესალმებით, ესტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციუ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: ანრი თალაბეიშვილი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ჰაერის დაბინძურების ხარისხი ქალბატონო მარიამ,             თქვენი მომართვის (18.02.2022) პასუხად გიგზავნით, ჩვენს ხელთ არსებულ მონაცემებს სტაციონარულ წყაროებში წარმოქმნილი მავ...

Attachment .xlsx Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: მარიამ გოგილაშვილი თარიღი: .
წარმატებული
მოსახლეობის ქალაქიდან სოფლებში გადაადგილების სტატისტიკა ქალბატონო ლალი, გთხოვთ იხილოთ პასუხი თქვენს წერილზე მეილში თანდართული ფაილების სახით და დაგვიდასტუროთ მიღება.   პატივისცემით,        ...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: larani98 თარიღი: .
წარმატებული
დაბადების მონაცემები მოგესალმებით, გიდასტურებთ, მადლობა! პატივისცემით, Nika Nasrashvili

Attachment .xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: Nika Nasrashvili თარიღი: .
წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?