საჯარო დაწესებულება

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

162 მოთხოვნა

(page 4)

ქართველ სტუდენტთა საზღვარგარეთ გამგზავრებისა და უცხოელ სტუდენტთა რიცხოვნობის სტატისტიკა. ქალბატონო სალომე,   გთხოვთ, იხილოთ თანდართული ფაილები.   პატივისცემით,     [1]logo_geo გიგა კიკორია უფროსი სპეციალისტი სოციალური ინფრას...

Attachment .xls

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: სალომე თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
მართვის მოწმობის გაცემის და ავტოსაგზაო შემთვევათა სტატისტიკა სქესის მიხედვით მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ სტატისტიკური ინფორმაცია მართვის მოწმობის გაცემის და ავტოსაგზაო შემთხვევების, სქესის მიხედვით, 2018-2022 წლებში ზე...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: ფრონელი თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
როგორია მოთხოვნა კიბერ უსაფრთხოებაზე საქართველოში მოგესალმებით, მაინტერესებს როგორია მოთხოვნა კიბერ უსაფრთხოებაზე საქართველოში მაგალითად შრომის ბაზარზე, რამდენად ითხოვენ სპეციალისტებს, რამდენად შე...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: Mikael Japaridze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
მართვის მოწმობების გაცემისა და ავტოსაგზაო შემთხვევების სტატისტიკა მოგესალმებით, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ად...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: ხატია თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
სამედიცინო დაწესებულებების სტატისტიკა საქართველოშო მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ საქართველში რეგისტრირებული ამბულატორიული და სტაციონალური ნებართვის მქონე სამედიცინო დაწესებულებების სტატისტიკა რეგიონე...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: giorgi თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
გაზიფიცირების სტატისტიკა ბატონო ლაშა,   თქვენი მიმდინარე წლის 30 აპრილის წერილის საფუძველზე გთხოვთ, იხილოთ თანდართული ფაილები.   პატივისცემით,     [1]logo_geo ნი...

Attachment .xls

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ლაშა ახალაია თარიღი: .
წარმატებული
მოსახლეობის გადაადგილების დინამიკა მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ, სტატისტიკური მონაცემები მოსახლეობის ქალაქიდან რეგიონებში და პირიქით, გადაადგილების დინამიკასთან დაკავშირებით - 201...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: Tamar თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
დეკრეტული შვებულების გამოყენების სტატისტიკა ეკა მოგესალმებით, თქვენს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია საქსტატს არ აქვს. პატივისცემით, მარიამ ყაველაშვილი დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სტრატეგიუ...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ეკა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
დეკრეტული შვებულების გამოყენების სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ საჯარო სექტორებში დეკრეტული შვებულების გამოყენების სტატისტიკის შესახებ შემდეგი ინფორმაცია: -დეკრეტული შვებულების გამ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: ეკა თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
კიბერუსაფრთხოების კუთხით სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ღონისძიებები ნიკა მოგესალმებით, თქვენს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია საქსტატს არ აქვს. პატივისცემით, მარიამ ყაველაშვილი დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სტრატეგიუ...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Nika თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
Tbilisi Vashlijvari statistics Dear National Statistics Office of Georgia, hello please advise what is population of Vashlijvari superb? Yours faithfully, Marina Meskhi
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: Marina Meskhi თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
ბიზნესების რაოდენობა წლების მიხედვით საქართველოში                                      ქალბატონო ცისია,            თქვენი წერილის პასუხად გიგზავნით ოფიციალურ საპასუხო წერილს.               ...

Attachment .xlsx Attachment .xlsx Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ცისია ხაჩიძე თარიღი: .
წარმატებული
ორგანიზაციები, რომლებიც სმენის საკითხებზე მუშაობენ მოგესალმებით ქალბატონო მარიამ,   ვინაიდან თქვენი წერილის შესრულების ვადა იწურება, კიდევ ერთხელ მოგმართავთ  თხოვნით, გამოგვიგზავნოთ თქვენი საკონტაქ...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
იმპორტის მონაცემები მოგესალმებით,   საგარეო ვაჭრობასთან დაკავშირებული სტატისტიკური ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ საქსტატის ვებ-გვერდზე, საგარეო ვაჭრობის კატეგორიაში: ...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Nika Nasrashvili თარიღი: .
წარმატებული
დაარსებული და გაუქმებული ბიზნესების რაოდენობა წლების და საქმიანობების მიხედვით მოგესალმებით, გთხოვთ გამომიგზავნოთ დაარსებული და გაუქმებული ბიზნესების რაოდენობა წლების და საქმიანობების მიხედვით თუ ასეთი ინფორმაცია მოგეპოვებათ....
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: ცისია ხაჩიძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოში არსებული ბიზნესების წლიური ბრუნვა საქმიანობისა და წლების მიხედვით მოგესალმებით, გთხოვთ გამომიგზავნოთ საქართველოში არსებული ბიზნესების წლიური ბრუნვა საქმიანობისა და წლების მიხედვით თუ მსგავსი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: ცისია ხაჩიძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
დასაქმების სტატისტიკა Dear National Statistics Office of Georgia, გამარჯობა, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ საქართველოში ბოლო 10 წლის განმავლობაში სექტორების მიხედვით დასაქმებულთა რ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: Gigi Giorgadze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკა ბატონო გიგი მოგესალმებით, თქვენს მომართვასთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების ამსახველი ც...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Gigi Giorgadze თარიღი: .
წარმატებული
მოსახლეობის რიცხოვნობის სტატისტიკა ქალბატონო ლალი, გიგზავნით თქვენს მიერ მოთხოვნილ სტატისტიკურ ინფორმაციას. გთხოვთ დამიდასტუროთ ინფორმაციის მიღება.     პატივისცემით,   [1]l...

Attachment .xlsx

საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: larani98 თარიღი: .
წარმატებული
ბუნებრივი აირის და CO-ს გაჟონვის შედეგად დაშავებულთა და გარდაცვლილთა სტატისტიკა მოგესალმებით, გმადლობთ ინფორმაციის დროული მოწოდებისთვის. პატივისცემით, ლაშა ახალაია

Attachment .xlsx

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: ლაშა ახალაია თარიღი: .
წარმატებული
საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი თვეების მიხედვით ქალბატონო ანა, მოგესალმებით   თქვენს მოთხოვნასთან დაკავშირებით, გაცნობებთ, რომ ინფორმაცია საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის შესახებ, 2013-2020 წლე...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ექსპორტ იმპორტი ბატონო სერგო მოგესალმებით,   თქვენს მომართვასთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ საქონლით საგარეო ვაჭრობის მონაცემები სასაქონლო ჯგუფებისა და ქვეყნების...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: sergo sanikidze თარიღი: .
წარმატებული
უკრაინელი ლტოლვილების რაოდენობა მოგესალმებით, მოგახენებთ, რომ საქსტატი არ ფლობს თქვენს მიერ მოთხოვნილ ინგორმაციას. პატივისცემით, მარიამ ყაველაშვილი დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
Statistics of emigrants (Georgians who left the country for living abroad) by city and region Dear National Statistics Office of Georgia, Please provide me with the statistical data of emigrants (Georgians who left the country to live abroad)...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: Aizada თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
უკრაინელი ლტოლვილების დასაქმება ქალბატონო ნინო, გიგზავნით პასუხს თქვენს წერილზე. გთხოვთ დამიდასტუროთ ინფორმაციის მიღება.     პატივისცემით,   [1]logo_geo ელენე მარუაშვილი...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?