საჯარო დაწესებულება

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

160 მოთხოვნა

(page 7)

პაპილომა ვირუსის ვაქცინაციის სტატისტიკა მარიამ მოგელსამებით, პაპილომა ვირუსის ვაქცინაციასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ მიმართოთ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯან...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
პიროტექნიკით დაზარალებულთა სტატისტიკა მარიამ მოგესალმებით, თქვენს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია საქსტატს აქ აქვს. პატივისცემით, მარიამ ყაველაშვილი დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სტრატეგი...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: მარიოტო თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
სახელმწიფო შესყიდვები ბეჭდურ პროდუქციაზე მოგესალმებით, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, კონკრეტულად ბეჭდურ პროდუქციაზე. პატივისცემით, გიორგი გუჯაბიძე
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: გიორგი გუჯაბიძე თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
PCR ტესტი კორონავირუსზე გამარჯობათ! დიდი მადლობა სწრაფი პასუხისთვის, ქალბატონო მარიამ. Yours sincerely, Grigori Saakyan
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: Grigori Saakyan თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების რაოდენობა და საქმიანობა რეგიონების მიხედვით მოგესალმებით, ქალბატონო ლელა, მივიღე ინფორმაცია, დიდი მადლობა! მარიამ შარია

Attachment .xls Attachment .xls

შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: მარიამ შარია თარიღი: .
წარმატებული
საჯარო სკოლების რაოდენობა მოგესალმებით, გთხოვთ, რეგიონების მიხედვით მომაწოდოთ ინფორმაცია საჯარო სკოლების; რეგიონებში, ქალაქების მიხედვით ჩაშლილი იყოს სკოლების რაოდენობა, დანა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: თამარ წ. თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
შრომითი უფლებები ნინო მოგესალმებით, თუ შეიძლება მოთხოვნილ ინფორმაციას მიაწერეთ თქვენი სახელი, გვარი და საკონტაქტო ინფორმაცია და ისე გამოგზავნეთ მოთხოვნა. პატივისცემი...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
უარყოფილია.
აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებული ადამიანების რაოდენობრივი სტატისტიკა ანა მოგესალმებით, მოგახსენებთ, რომ თქვენ მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია საქსტატს არ აქვს. პატივისცემით, საქსტატი იკვლევს მხოლოდ აზარტული საქმიანობით დაკ...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
საჯარო უწყებებში დასაქმებული შშმ პირების სტატისტიკა მოგესალმებით, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციუ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
შინამეურნეობების შემოსავლები საქართველოში რეგიონების მიხედვით მოგესალმებით, გთხოვთ გამომიგზავნოთ შინამეურნეობების შემოსავლების მონაცემები საქართველოს რეგიონების და წლების მიხედვით პატივისცემით, მარიამი
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: მარიამი თარიღი: .
უარყოფილია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?