საჯარო დაწესებულება

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

155 მოთხოვნა

(page 7)

საჯარო სკოლების რაოდენობა მოგესალმებით, გთხოვთ, რეგიონების მიხედვით მომაწოდოთ ინფორმაცია საჯარო სკოლების; რეგიონებში, ქალაქების მიხედვით ჩაშლილი იყოს სკოლების რაოდენობა, დანა...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: თამარ წ. თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
შრომითი უფლებები ნინო მოგესალმებით, თუ შეიძლება მოთხოვნილ ინფორმაციას მიაწერეთ თქვენი სახელი, გვარი და საკონტაქტო ინფორმაცია და ისე გამოგზავნეთ მოთხოვნა. პატივისცემი...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
უარყოფილია.
აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებული ადამიანების რაოდენობრივი სტატისტიკა ანა მოგესალმებით, მოგახსენებთ, რომ თქვენ მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია საქსტატს არ აქვს. პატივისცემით, საქსტატი იკვლევს მხოლოდ აზარტული საქმიანობით დაკ...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
საჯარო უწყებებში დასაქმებული შშმ პირების სტატისტიკა მოგესალმებით, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციუ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
შინამეურნეობების შემოსავლები საქართველოში რეგიონების მიხედვით მოგესალმებით, გთხოვთ გამომიგზავნოთ შინამეურნეობების შემოსავლების მონაცემები საქართველოს რეგიონების და წლების მიხედვით პატივისცემით, მარიამი
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: მარიამი თარიღი: .
უარყოფილია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?