საჯარო დაწესებულება

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

154 მოთხოვნა

(page 7)

შრომითი უფლებები ნინო მოგესალმებით, თუ შეიძლება მოთხოვნილ ინფორმაციას მიაწერეთ თქვენი სახელი, გვარი და საკონტაქტო ინფორმაცია და ისე გამოგზავნეთ მოთხოვნა. პატივისცემი...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
უარყოფილია.
აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებული ადამიანების რაოდენობრივი სტატისტიკა ანა მოგესალმებით, მოგახსენებთ, რომ თქვენ მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია საქსტატს არ აქვს. პატივისცემით, საქსტატი იკვლევს მხოლოდ აზარტული საქმიანობით დაკ...
საჯარო დაწესებულება: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
საჯარო უწყებებში დასაქმებული შშმ პირების სტატისტიკა მოგესალმებით, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციუ...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: Mariam Darbaidze თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
შინამეურნეობების შემოსავლები საქართველოში რეგიონების მიხედვით მოგესალმებით, გთხოვთ გამომიგზავნოთ შინამეურნეობების შემოსავლების მონაცემები საქართველოს რეგიონების და წლების მიხედვით პატივისცემით, მარიამი
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავტორი: მარიამი თარიღი: .
უარყოფილია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?