საჯარო დაწესებულება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

100 მოთხოვნა
ფსიქოლოგთა რაოდენობა სახელმწიფო უნივერიტეტებში     პატივისცემით,       სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა ფანჯიკიძის ქ. N1ა, თბილისი 0160, საქართველო ოფისი: (+995) 32 2 200...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: lizi თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ოფიციალური ვიზიტების/შეხვედრების 2013-2022 წლების სტატისტიკა მოგესალმებით მირანდა, როგორც უკვე გაცნობეთ, თქვენი წერილი ქვემდებარეობით გადაეგზავნა სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემას, საიდანაც თქ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
მარტოხელა მშობლებისთვის განკუთვნილი საშეღავათო პროგრამები მოგესალმებით საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: lana თარიღი: .
უარყოფილია.
კვლევები და ანგარიშები მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების შესახებ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა) იმ ადმინისტრა...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: თათია ჯონსონ თარიღი: .
უარყოფილია.
საქართველოში პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებათა სტატისტიკა. მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს:...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ანუკი გაბაძე თარიღი: .
უარყოფილია.
საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა მოგესალმებით, ინფორმაციის გამოსათხოვად განცხადება უნდა გამოაგზავნოთ საჯარო ინფორმაციის პორტალზე (http://mes.gov.ge/publicInfo/?page_id=13)
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
უარყოფილია.
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს:...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: სალომე თარიღი: .
უარყოფილია.
მოსწავლეთა რაოდენობა საჯარო და კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს:...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Kristine თარიღი: .
უარყოფილია.
განათლება საჯარო დაწესებულებებში მოგესალმებით საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: გიორგი ფოცხიშვილი თარიღი: .
უარყოფილია.
საქართველოს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული ქულების სტატისტიკა რეგიონების მიხედვით მოგესალმებით, ინფორმაციის გამოსათხოვად განცხადება უნდა გამოაგზავნოთ საჯარო ინფორმაციის პორტალზე (http://mes.gov.ge/publicInfo/?page_id=13)
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Tamta Gogia თარიღი: .
უარყოფილია.
უნივერსიტეტებში Covid-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის სტატისტიკა 2019-2021 წლების მონაცემებით მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ქეთი თარიღი: .
უარყოფილია.
სტატისტიკა ახალგაზრდული მოხალისეობრივი პროექტების შესახებ This is the mail system at host askgov.ge. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's at...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
უარყოფილია.
2015-2022 წლებში სტატუსშეჩერებული სტუდენტების რაოდენობა მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს:...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე თარიღი: .
უარყოფილია.
სკოლებში არსებული შშპ პირები 2019-2022 მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
უარყოფილია.
სკოლებში არსებული შშპ პირები 2019-2022 მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს:...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: nini თარიღი: .
უარყოფილია.
რამდენმა სტუდენტმა შეწყვიტა სწავლა პირველივე წელს ? მოგესალმებით საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა)...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: tornike თარიღი: .
უარყოფილია.
საჯარო სკოლებში რემონტისთვის გამოყოფილი თანხები 2019-2020 მოგესალმებით, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: tornike თარიღი: .
უარყოფილია.
ეთნიკური უმცირესობების წილი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოგესალმებით, ინფორმაციის გამოსათხოვად განცხადება უნდა გამოაგზავნოთ საჯარო ინფორმაციის პორტალზე (http://mes.gov.ge/publicInfo/?page_id=13)
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
უარყოფილია.
უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხულთა რამდენ %-ს შეადგენს ეთნიკური უმცირესობა პატივისცემით, სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა *MES3220001367575* MES 3 22 0001367575 27/10/2022 მოქალაქე მილანა ხუბუას ელ.ფოსტა: [მოთხ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მილანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
შშმ სტუდენტების სტატისტიკა პატივისცემით, სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა *MES8220000998238* MES 8 22 0000998238 05/09/2022 მოქალაქე ვიქტორ დათაშვილს ელ.ფოსტა: [მ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Viktor Datashvili თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე შვილებსთვის განკუთვნილი საშეღავათო პროგრამები გეგზავნებათ წერილი, გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება *MES9220000923213* MES 9 22 0000923213 19/08/2022 მოქალაქე მილანა ხუბუას ელ. ფოსტა:[ელ-ფოსტა] ქალბატ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: მილანა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
შშმ სტუდენტების სტატისტიკა მოგესალმებით საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Viktor Datashvili თარიღი: .
უარყოფილია.
ინფორმაცია სტატუსშეჩერებული სტუდენტების შესახებ მოგესალმებით საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Viktor Datashvili თარიღი: .
უარყოფილია.
ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე უმაღლესი ქულების სტატისტიკა გენდერის მიხედვით მოგესალმებით, ინფორმაციის გამოსათხოვად განცხადება უნდა გამოაგზავნოთ საჯარო ინფორმაციის პორტალის (http://mes.gov.ge/publicInfo/?page_id=13) მეშვეობით...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Ana თარიღი: .
უარყოფილია.
თელავის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოსწავლეების რაოდენობა მოგესალმებით, ინფორმაციის გამოსათხოვად განცხადება უნდა გამოაგზავნოთ საჯარო ინფორმაციის პორტალზე (http://mes.gov.ge/publicInfo/?page_id=13)
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე ფანჩ თარიღი: .
უარყოფილია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?