შშმ სტუდენტების სტატისტიკა

Viktor Datashviliმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

მოგესალმებით,

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად,

გთხოვთ, მომაწოდოთ უმაღლეს სასწავლებლებში შშმ სტუდენტების სტატისტიკა 2018 წლიდან 2022 წლის ჩათვლით.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, pdf).

პატივისცემით,

ვიქტორ დათაშვილი

PublicInfo, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით, გთხოვთ დაგვიდასტურეთ მიღება.

1 თანდართული დოკუმენტი

პატივისცემით,

სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

1 თანდართული დოკუმენტი

პატივისცემით,

სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა