საჯარო დაწესებულება

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

48 მოთხოვნა
ქალაქ თბილისში ქუჩაში მცხოვრები ძაღლების რიცხვი ბოლო მონაცემებით (2024 წ.) მოგესალმებით. გიგზავნით თქვენი წერილის პასუხად. გთხოვთ მიღება დაგვიდასტუროთ. -- თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: გიგა თარიღი: .
წარმატებული
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული რეაბილიტირებული შენობა ნაგებობების ჩამონათვალი და თითოეულის რეაბილიტაციაში დახარჯული ფინანსები თქვენი 2023 წლის 24 აპრილის N19/01231143892-01 განცხადების პასუხად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურიდან მოწოდე...

Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2013-2023 წლებში საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობით დაფინანსებული პროექტები თქვენი 2023 წლის  19/01231032298-01 წერილის პასუხად  ა(ა)იპ" თბილისის ზოოლოგიური პარკი"  გიგზავნით მოთხოვნილ ინფორმაციას. პატივისცემით, პაატა ბედიაშვ...

Attachment 3 giz.xlsx Attachment .xlsx Attachment .xlsx

This request has 6 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
თბილისის მუნიციპალიტეტში ამჟამად არსებული ა(ა)იპების და სსიპების რაოდენობა და მათი სია თქვენი 2023 წლის 24 აპრილის N19/01231143929-01 განცხადების პასუხად, გიგზავნით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 13 ივნისის N1-404 ბრძანე...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
პროტალზე "შენი იდეა ქალაქის მერს" შემოსული განცხადებები თქვენი 2023 წლის 19 მაისის N19/01231393196-01 განცხადების პასუხად, გიგზავნით ჩვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციას:  ღია მმართველობის პარტნიორობის“ (OGP) თ...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ნინო თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
თბილისში, რეკრეაციული ზონებისთვის ( პარკები, სკვერები, ბაღები) დახარჯული თანხა 2021-2022 წლებში თქვენი 2023 წლის 13 აპრილის N19/01231032308-01 განცხადების პასუხად, გიგზავნით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონული გამგეობებიდან მოწოდებულ ინფორმა...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: elene თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ადმინისტრაციული წარმოებისა და საჩივრების სტატისტიკა ქალბატონო ელენე, თქვენი 2023 წლის 01 მაისის N19/01231211232-01 განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიულ საქალა...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ფანჩ თარიღი: .
წარმატებული
მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები 2013-2023 წწ 2023 წლის 24 აპრილის N19/01231143941-01 განცხადების პასუხად დამატებით გიგზავნით ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონის გამგეობის მიერ მოწოდებუ...

Attachment 2013 2023.xlsx Attachment 2013 2023.xlsx

საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ელენე ნოდია თარიღი: .
წარმატებული
თბილისის მუნიციპალიტეტში 2013-2023 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც სამუშაოები ხელმეორედ ჩატარდა, დაშვებული ხარვეზების გამო 2023 წლის 24 აპრილის N19/01231143910-01 განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონული გამგეობის მიერ განხორციელებულ პროე...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
ბიუჯეტი მოგესალმებით,    2022 წლის 16 დეკემბრის N19/01223501995-01 განცხადების პასუხად, გიგზავნით შპს "თბილსერვის ჯგუფის" პასუხის წერილს. პატივისცემით,...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ანა თარიღი: .
წარმატებული
საახალწლო განათებებზე დახარჯული თანხა თქვენი 2022 წლის 19 დეკემბრის N19/01223533279-01 განცხადების პასუხად, შპს "თბილსერვის ჯგუფიდან" მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, გაცნობებთ, რომ ქალაქ...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: თათია თარიღი: .
წარმატებული
2022 წელს, მშრალი ქვის დამუშავების რამდენი დარღვევა დაფიქსირდა ქალაქ თბილისში ქალბატონო თამუნა, თქვენი 2022 წლის 17 ნოემბრის N19/01223213108-01 განცხადების პასუხად, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციიდან მ...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: თაკო ზირაქაშვილი თარიღი: .
წარმატებული
თბილიში საახალწლოდ დახარჯული ბიუჯეტი 2018 წლიდან 2022 წლის ჩათვლის, ასევე ახალ წელს შემოსული თანხა. თქვენი 2022 წლის 24 ნოემბრის N19/01223282860-01  განცხადების პასუხად, გიგზავნით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურიდან...

Attachment 17 18.xlsx Attachment 18 19.xlsx Attachment 19 20.xlsx

This request has 5 xlsx attachments

საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: nini თარიღი: .
წარმატებული
მიმაჩნია, რომ უნდა დაჩქარდეს 18 მეტრიანი ავტობუსების შეძენა 2022 წლის 12 დეკემბრის N19/0122346791-01  განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ ამჟამად მიმდინარეობს აღნიშნული კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების შეძენი...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: ნანკა თარიღი: .
წარმატებული
თბილისში მწვანე საფარის ფართობის სტატისტიკა 2017-2021 წლებში მოგესალმებით,     2022 წლის 10 ოქტომბრის N19/01222833276-01 წერილის პასუხად, გიგზავნით მოძიებულ ინფორმაციას და გაცნობებთ, რომ ინფორმაცია გამოთხოვნილ...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: Giorgi თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში თბილისის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ სოციალურად დაუცველ პირთა რაოდენობა მოგესალმებით,    თქვენი 2022 წლის 8 სექტემბრის N19/01222512782-01 წერილის პასუხად, გიგზავნით დანართს. გთხოვთ იხილოთ. პატივისცემით, ილია გელაშვილ...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მილანა თარიღი: .
ნაწილობრივ წარმატებული
ნაგავსაყრელების სტატისტიკა თბილისში ქალბატონო მირანდა,  თქვენ მიერ გამოგზავნილ ვებ-გვერდზე გადასვლისას ითხოვს თქვენს თანხმობას, რათა ფაილი ვიხილოთ. აღნიშნული თანხმობის შესახებ თხოვნა გ...
საჯარო დაწესებულება: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?