ქალაქ თბილისში ქუჩაში მცხოვრები ძაღლების რიცხვი ბოლო მონაცემებით (2024 წ.)

მოქალაქე ელოდება საჯარო ინფორმაციის მიღებას დაწესებულებისგან - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია. კანონით დადგენილი ვადების თანახმად, პასუხის მიღების სავარაუდო თარიღია: (დეტალები).

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს მიერ ბოლო მონაცემებით აღრიცხული ქუჩაში მცხოვრები ძაღლების რაოდენობა, თუ შეიძლება მითითებული იყოს წელი რაოდენობის შესაბამისად

პატივისცემით,

გიგა ბერუაშვილი

Foi, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

 მოგესალმებით, 

 გაცნობებთ, თქვენი განცხადების 19/01240451957-01 პასუხად ,  ა.წ  14 
თებერვალს  (N

10-01240452335) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-80
მუხლის თანახმად, კომპეტენციის ფარგლებში განსახილველად გადაეგზავნა
ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს ცხოველთა
მონიტორინგის სააგენტოს.

პატივისცემით, 

ილია გელაშვილი .

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: გიგა <[მოთხოვნის #2958 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, February 12, 2024 10:39:27 PM
To: Foi
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - ქალაქ თბილისში ქუჩაში მცხოვრები
ძაღლების რიცხვი ბოლო მონაცემებით (2024 წ.)
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს მიერ ბოლო მონაცემებით აღრიცხული ქუჩაში
მცხოვრები ძაღლების რაოდენობა, თუ შეიძლება მითითებული იყოს წელი რაოდენობის
შესაბამისად

პატივისცემით,

გიგა ბერუაშვილი

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2958 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers