მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
რა თანხა დაიხარჯა საახალწლო ნათურებსა და აქსესუარების შესაძენად.
რომელი ქვეყნის რომელი კომპანიიდან შეისყიდა მერიამ ნათურები და აქსესუარები.
რამდენი დაიხარჯა ნათურებისა და აქსესუარების მონტაჟში.

პატივისცემით,

ანა

Foi, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

   2022 წლის 16 დეკემბრის N19/01223501995-01 განცხადების პასუხად,
გიგზავნით შპს "თბილსერვის ჯგუფის" პასუხის წერილს.

პატივისცემით,

ილია გელაშვილი

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: ანა <[მოთხოვნის #1319 ელ-ფოსტა]>
Sent: Friday, December 16, 2022 3:20:30 PM
To: Foi
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - ბიუჯეტი
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
რა თანხა დაიხარჯა საახალწლო ნათურებსა და აქსესუარების შესაძენად.
რომელი ქვეყნის რომელი კომპანიიდან შეისყიდა მერიამ ნათურები და აქსესუარები.
რამდენი დაიხარჯა ნათურებისა და აქსესუარების მონტაჟში.

პატივისცემით,

ანა

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #1319 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers