გატაცებებისა და ბორდერიზაციის სტატისტიკა

ნინომ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით,

"საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" 37-ე მუხლის თანახმად, ამავე კოდექსის მე - 40 მუხლით დადგენილ ვადებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

1. ე.წ. საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით, რამდენი ადამიანი დააკავეს ცხინვალისა და აფხაზეთის მიმართულებით, 2008 წლის სექტემბრიდან დღემდე? გთხოვთ მიგვითითოთ აქედან რამდენი შემთხვევა იყო ერთიდა იმავე პიროვნების განმეორებითი შემთხვევა? (გთხოვთ, ინფორმაცია მოგვაწოდოთ წლების მიხედვით ცალ-ცალკე)

2. 2008 წლის ომის შემდეგ, რამდენი სოფელი მოექცა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რომლებიც მანამდე საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლდებოდა. ჯამში, რა ფართობს მოიცავს ყველა სოფელი ერთად, ცხინვალისა და აფხაზეთის მიმართყლებით? (გთხოვთ მოგვაწოდოთ ოკუპირებული სოფლების სახელწოდებები)

3. დღეის მდგომარეობით, რამდენ სოფელზე გადის ან ახლოს მდებარეობს, საოკუპაციო გამყოფი ხაზი და ჯამში რა ფართობს შეეხო უკანონო ბორდერიზაციის პროცესი? (გთხოვთ დაგვისახელოთ ის დასახლებები, სადაც საოკუპაციო ხაზი გადის)

პატივისცემით,

ნინო ჩიბჩიური

მომხმარებელმა Admin დატოვა ანოტაცია თარიღით ()

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან მიღებული მონაცემები ხელმისაწვდომია ბმულებზე:

https://drive.google.com/file/d/1ydqb59D...

https://docs.google.com/document/d/1RRtW...

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური

2 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.