2013-2023 წლებში გათავისუფლებულ თანამშრომლებთან წაგებული სასამართლოები - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

მირანდა თეთრაძემ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
2013-2023 წლებში გათავისუფლებულ თანამშრომლებთან წაგებული სასამართლოები. გთხოვთ, ეს ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- წელი
- მომჩივანი
- მომჩივანის პოზიცია დაწესებულებაში
- მომჩივანის გათავისუფლების მიზეზი
- მომჩივანის სარჩელის დასახელება

გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ excel-ის ფორმატით, ელექტრონული ფორმით. ჩემთან კომუნიკაციაც აწარმოეთ მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

გთხოვთ, მომწეროტ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი.

მადლობა.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

თქვენგან პასუხს კვლავ ველოდები. კანონით გათვალისწინებული 10 სამუშაო დღე უკვე გავიდა. გთხოვთ, შეასრულოთ კანონით დაკისრებული მოვალეობა და მომაწოდოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია. გმადლობათ.

პატივისცემით,

მირანდა თეთრაძე

Public, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

1 თანდართული დოკუმენტი

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

მადლობა, ინფორმაციისთვის. იმედია, ინფორმაციის მოწოდების პროცესი კვირობით არ გაიწელება.

პატივისცემით,

მირანდა თეთრაძე

Public, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

2 თანდართული დოკუმენტი