ინფორმაცია საქართველოში მოქმედი ფსიქიატრიული დაწესებულებების შესახებ

მესხიმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

მოქალაქე ელოდება საჯარო ინფორმაციის მიღებას დაწესებულებისგან - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. კანონით დადგენილი ვადების თანახმად, პასუხის მიღების სავარაუდო თარიღია: (დეტალები).

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: უახლესი მონაცემები საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებზე, მათი საქმიანობის სპეციფიკა, მოქმედების არეალი, პაციენტთა რაოდენობა, თანამშრომელთა რაოდენობა.

პატივისცემით,

ეკა მურადაშვილი