მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

საქართველოში ცოცხლად დაბადებული ბავშვების სახელები 1990 წლიდან დღემდე თითოეული წელის მიხედვით. თუ სახელი კონკრეტულ წელს არ აღემატება 100 შეგიძლიათ სხვა კატეგორიაში დააჯგუფოთ.

მადლობა,
პატივისცემით,
ნიკა ნასრაშვილი

Info, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

3 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით ბატონო ნიკა,

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში წარმოდგენილი განცხადების (რეგისტრაციის
№01/24572; თარიღი: 24.08.2023) პასუხად გიგზავნით წერილს № 10092 (დანართი 1
ფაილი).

გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მეილის მიღება.

პატივისცემით,

 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი)

საქმისწარმოების სამმართველო

 

ვ. გორგასალის ქ. № 24 ა,
თბილისი, 0114,
საქართველო
ტელ.: (+995 32) 240 59
[1]Capture 15
[2]www.justice.gov.ge

P დაფიქრდით სანამ დაბეჭდავთ, გადაარჩინეთ თუნდაც ერთი ხე.

 

 

 

References

Visible links
2. http://www.justice.gov.ge/