არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სააღრიცხვო ბარათები

მოქალაქე ელოდება საჯარო ინფორმაციის მიღებას დაწესებულებისგან - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო. კანონით დადგენილი ვადების თანახმად, პასუხის მიღების სავარაუდო თარიღია: (დეტალები).

დეა გიგაური

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

საქართველოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე 72 ელემენტის სააღრიცხვო ბარათები, რომლების საფუძველზეც მიენიჭათ მათ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი. გთხოვთ, გამომიგზავნოთ სააღრიცხვო ბარათების Word ან PDF ვერსია.

პატივისცემით,

დეა გიგაური