სტატისტიკა ეკომიგრანტების შესახებ

ლიზიმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მოგესალმებით, დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს საჯარო ინფორმაციის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

სტატისტიკა ეკომიგრანტების შესახებ აღრიცხვის დაწყებიდან დღემდე, ჩაშლილი წლების, ეკომიგრანტთა ასაკისა და სქესის მიხედვით.

გთხოვთ, ინფორმაცია გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (excel ან csv).

პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

Info IDP, დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

მოგესალმებით,

თქვენი წერილი მიღებულია.N 1018882

  
   პატივისცემით,  
                                                                                                                                                                                                 
   სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა
   და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის 
   სააგენტო

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მოგესალმებით,

თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომელიც დარეგისტრირდა ნომრით N 1018882.
შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია, დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა.
გთხოვთ, რაც შეიძლება სწრაფად გამომიგზავნოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია.

პატივისცემით,

ლიზი გოგოლაძე

Info IDP, დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო

მოგესალმებით,

თქვენი წერილი მიღებულია.N 1099628

  
   პატივისცემით,  
                                                                                                                                                                                                 
   სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა
   და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის 
   სააგენტო

ციტატირებული სექციების ჩვენება