დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო

საჯარო დაწესებულება

2 მოთხოვნა
მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ , 2021 წელს საქართველოში ჩადენილი დანაშაულების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია: - რამდენი რეგისტრირებული დანაშაული...
მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ , 2020-2021 წლებში საქართველოში ჩადენილი დანაშაულების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია: - გაიზარდა თუ შემცირდა ეს მაჩ...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?