ბავშვთა გაშვილების შემთხვევათა სტატისტიკა

მარიამიმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

ბავშვების გაშვილების რაოდენობა საქართველოში ასაკისა და სქესის მიხედვით 1990 წლიდან-2010 წლამდე
რეგიონების რაოდენობა საიდანაც გააშვილეს ბავშვები
ქვეყნები სადაც გაშვილდნენ ბავშვები.
გამოგზავნის ფორმატი მსურს - Excel-ი

პატივისცემით,

მარიამი მაისურაძე

AGENCY, დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

გეგზავნებათ პასუხი თქვენს განცხადებაზე.

სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და
პრობაციის ეროვნული სააგენტო
ალ. ყაზბეგის #42, 0177, თბილისი, საქართველო.
Tel: (+032)2 222 800
 
  

ციტატირებული სექციების ჩვენება