2021 წელს ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკა

Mariam Lazariaმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო

ეს მოთხოვნა დახურულია ახალი მიმოწერისთვის. დაგვიკავშირდი თუ ფიქრობ, რომ იგი უნდა გაიხსნას.

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მოგესალმებით,

გთხოვთ, მომაწოდოთ , 2021 წელს საქართველოში ჩადენილი დანაშაულების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია:

- რამდენი რეგისტრირებული დანაშაული მოხდა ქვეყანაში?
- კონკრეტულად სად დაფიქსირდა ყველაზე მეტი დანაშაული?

პატივისცემით,

Mariam Lazaria