საქართველოში მომხდარი დანაშაულთა სტატისტიკა

მარიამმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მოგესალმებით,

გთხოვთ, მომაწოდოთ , 2020-2021 წლებში საქართველოში ჩადენილი დანაშაულების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია:
- გაიზარდა თუ შემცირდა ეს მაჩვენებელი გასულ წლებთან შედარებით?
- რამდენი რეგისტრირებული დანაშაული მოხდა ქვეყანაში?
- როგორ არის გადანაწილებული ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით?
- როგორ არის გადანაწილებული სქესის მიხედვით?
- სად მოხდა ყველაზე მეტი დანაშაულის ჩადენა?

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, csv, xml და ა.შ.).

პატივისცემით,
მარიამ ბუაძე