სექსუალური შევიწროების შემთხვევები

Viktor Datashviliმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან შინაგან საქმეთა სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარი განაცხადა საჯარო დაწესებულებამ შინაგან საქმეთა სამინისტრო.

მოგესალმებით,

გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია ქალზე და მამაკაცზე სექსუალური შევიწროების სტატისტიკა შრომით ურთიერთობებში (გთხოვთ, უარყოფითი პასუხის შემთხვევაშიც დამიბრუნოთ პასუხი).

პატივისცემით,

Viktor Datashvili

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2022-08-06 20:50-ში, Viktor Datashvili დაწერა:

ციტატირებული სექციების ჩვენება

გთხოვთ მიუთითოთ პერიოდი

მოგესალმებით,

შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს:

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია ქალზე და მამაკაცზე სექსუალური შევიწროების სტატისტიკა შრომით ურთიერთობებში (გთხოვთ, უარყოფითი პასუხის შემთხვევაშიც დამიბრუნოთ პასუხი).

გთხოვთ მოცეული ინფორმმაცია იყოს პერიოდის: 2019-2022

ზემოთ აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მომაწოდოთ ელექტრონული ფორმატით (excel, pdf).

პატივისცემით,

ვიქტორ დათაშვილი

მოგესალმებით,

გთხოვთ გადომიგზავნოთ მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია,

პატივისცემით,

Viktor Datashvili

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2022-08-22 20:09-ში, Viktor Datashvili დაწერა:

ციტატირებული სექციების ჩვენება

თქვენს N2188756 (08/08/2022) წერილზე პასუხი გამოგეგზავნათ 10/08/2022
წლის N 2208993 წერილით.

მოგესალმებით,

როგორც პასუხშია ნახსენები, 2019-2022 წლების პერიოდის მონაცემებს ვითხოვ.

პატივისცემით,

Viktor Datashvili

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2022-09-08 09:14-ში, Viktor Datashvili დაწერა:

ციტატირებული სექციების ჩვენება

გთხოვთ, მოგვწეროთ თქვენი საკონტაქტო ნომერი

მოგესალმებით,

გთხოვთ, განმიმარტოთ, სზაკ-ის რომელი მუხლის საფუძველზე მთხოვთ ტელეფოწის წომერს,

რადგან ჩემი განაცხადი სრულად აკმაყოფილებს სზაკ-ის 78-ე მუხლის პირველ წაწილს.

ჩემი თხოვნაა, მხოლოდ წერილობითი ფორმით ვაწარმოოთ კომუნიკაცია.

პატივისცემით,

Viktor Datashvili