დეტალები მოთხოვნისთვის “სექსუალური შევიწროების შემთხვევები

მოქმედებების ისტორია

მოცემული ცხრილი აღნიშნავს მოთხოვნის ირგვლივ განხორციელებული მოქმედებების ისტორიას პორტალზე Askgov.ge. ცხრილის გამოყენება შეიძლება იმის გასარკვევად, თუ რა სისწრაფით პასუხობდნენ საჯარო დაწესებულებები მოთხოვნებს, რამდენი განაცხადი მოითხოვდა პასუხს საფოსტო მომსახურებით და ა.შ.

ფრთხილად! ამ მონაცემების კეთილსინდისიერი გამოყენებისთვის, დაგჭირდება ცოდნა მომხმარებელთა კარგი ქცევის შესახებ, საიტზე Askgov.ge. ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ვინ და როგორ ახდენს მოთხოვნების კატეტგორიზაციას, არ არის უშუალო და მოსალოდნელია შეცდომები მონაცემთა ანალიზში. ინფორმაციის გამოყენებისთვის, დაგჭირდება საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ კანონმდებლობის ცოდნაც. ამასთან, მონაცემთა ანალიზი მოითხოვს ელიტური სტატისტიკოსის ჩარევასაც. გთხოვ დაგვიკავშირდი დამატებითი შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3465  sent  2022-08-06 16:50:32 UTC  waiting_response  2022-08-06 16:50:32 UTC  waiting_response  outgoing  
3548  response  2022-08-08 07:17:03 UTC    2022-08-13 07:40:34 UTC  waiting_response  incoming  
3557  followup_sent  2022-08-08 08:11:57 UTC        outgoing  
3907  status_update  2022-08-13 07:40:33 UTC  waiting_response  2022-08-13 07:40:33 UTC  waiting_response   
4730  overdue  2022-08-20 00:00:00 UTC         
4883  followup_sent  2022-08-22 16:09:50 UTC        outgoing  
4921  response  2022-08-23 07:12:27 UTC        incoming  
6588  very_overdue  2022-09-03 00:00:00 UTC         
5900  followup_sent  2022-09-08 05:14:32 UTC        outgoing  
5919  response  2022-09-08 06:57:00 UTC    2023-10-06 10:16:41 UTC  rejected  incoming  
6075  followup_sent  2022-09-09 11:30:16 UTC        outgoing  
6539  status_update  2022-09-23 09:24:55 UTC  waiting_response  2022-09-23 09:24:55 UTC  waiting_response   
11168  edit  2023-03-24 01:45:08 UTC         
11169  edit  2023-03-24 01:45:08 UTC         
11170  edit  2023-03-24 01:45:08 UTC         
11171  edit  2023-03-24 01:45:08 UTC         
11172  edit  2023-03-24 01:45:08 UTC         
11173  edit  2023-03-24 01:45:08 UTC         
11174  edit  2023-03-24 01:45:08 UTC         
11175  edit  2023-03-24 01:45:08 UTC         
11176  edit  2023-03-24 01:45:08 UTC         
11177  edit  2023-03-24 01:45:08 UTC         
11178  edit  2023-03-24 01:45:08 UTC         
11179  edit  2023-03-24 01:45:08 UTC         
21381  status_update  2023-10-06 10:16:41 UTC  rejected  2023-10-06 10:16:41 UTC  rejected   

ცხრილში described აღნიშნავს მომხმარებლის მიერ განცხადების სტატუსის არჩევას და უკანასკნელ მოქმედებას. calculated კი პორტალის Askgov.ge მიერ ჯამდება იმ შუალედური მოქმედებების საჩვენებლად, რომლებსაც მომხმარებელმა ზუსტი აღწერა არ მიანიჭა. მეტი ინფორმაციისთვის, გაეცანი პრაქტიკულ რჩევებს.

კომპიუტერისთვის წაკითხვადი ფორმატიის მიღება შესაძლებელია JSON-ის გვერდის მეშვეობით. მეტი ინფორმაციისთვის, გაეცანი API-ის ინსტრუქციებს.