სექსუალური შევიწროების შემთხვევები

Viktor Datashvili made this Freedom of Information request to Ministry of Internal Affairs of Georgia

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was refused by Ministry of Internal Affairs of Georgia.

Viktor Datashvili

მოგესალმებით,

გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია ქალზე და მამაკაცზე სექსუალური შევიწროების სტატისტიკა შრომით ურთიერთობებში (გთხოვთ, უარყოფითი პასუხის შემთხვევაშიც დამიბრუნოთ პასუხი).

პატივისცემით,

Viktor Datashvili

Ministry of Internal Affairs of Georgia

2022-08-06 20:50-ში, Viktor Datashvili დაწერა:

show quoted sections

გთხოვთ მიუთითოთ პერიოდი

Viktor Datashvili

მოგესალმებით,

შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს:

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია ქალზე და მამაკაცზე სექსუალური შევიწროების სტატისტიკა შრომით ურთიერთობებში (გთხოვთ, უარყოფითი პასუხის შემთხვევაშიც დამიბრუნოთ პასუხი).

გთხოვთ მოცეული ინფორმმაცია იყოს პერიოდის: 2019-2022

ზემოთ აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მომაწოდოთ ელექტრონული ფორმატით (excel, pdf).

პატივისცემით,

ვიქტორ დათაშვილი

Viktor Datashvili

მოგესალმებით,

გთხოვთ გადომიგზავნოთ მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია,

პატივისცემით,

Viktor Datashvili

Ministry of Internal Affairs of Georgia

2022-08-22 20:09-ში, Viktor Datashvili დაწერა:

show quoted sections

თქვენს N2188756 (08/08/2022) წერილზე პასუხი გამოგეგზავნათ 10/08/2022
წლის N 2208993 წერილით.

მოგესალმებით,

როგორც პასუხშია ნახსენები, 2019-2022 წლების პერიოდის მონაცემებს ვითხოვ.

პატივისცემით,

Viktor Datashvili

Ministry of Internal Affairs of Georgia

2022-09-08 09:14-ში, Viktor Datashvili დაწერა:

show quoted sections

გთხოვთ, მოგვწეროთ თქვენი საკონტაქტო ნომერი

მოგესალმებით,

გთხოვთ, განმიმარტოთ, სზაკ-ის რომელი მუხლის საფუძველზე მთხოვთ ტელეფოწის წომერს,

რადგან ჩემი განაცხადი სრულად აკმაყოფილებს სზაკ-ის 78-ე მუხლის პირველ წაწილს.

ჩემი თხოვნაა, მხოლოდ წერილობითი ფორმით ვაწარმოოთ კომუნიკაცია.

პატივისცემით,

Viktor Datashvili