გატაცებებისა და ბორდერიზაციის სტატისტიკა

ნინო made this Freedom of Information request to State Security Service of Georgia

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

მოგესალმებით,

"საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" 37-ე მუხლის თანახმად, ამავე კოდექსის მე - 40 მუხლით დადგენილ ვადებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

1. ე.წ. საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით, რამდენი ადამიანი დააკავეს ცხინვალისა და აფხაზეთის მიმართულებით, 2008 წლის სექტემბრიდან დღემდე? გთხოვთ მიგვითითოთ აქედან რამდენი შემთხვევა იყო ერთიდა იმავე პიროვნების განმეორებითი შემთხვევა? (გთხოვთ, ინფორმაცია მოგვაწოდოთ წლების მიხედვით ცალ-ცალკე)

2. 2008 წლის ომის შემდეგ, რამდენი სოფელი მოექცა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რომლებიც მანამდე საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლდებოდა. ჯამში, რა ფართობს მოიცავს ყველა სოფელი ერთად, ცხინვალისა და აფხაზეთის მიმართყლებით? (გთხოვთ მოგვაწოდოთ ოკუპირებული სოფლების სახელწოდებები)

3. დღეის მდგომარეობით, რამდენ სოფელზე გადის ან ახლოს მდებარეობს, საოკუპაციო გამყოფი ხაზი და ჯამში რა ფართობს შეეხო უკანონო ბორდერიზაციის პროცესი? (გთხოვთ დაგვისახელოთ ის დასახლებები, სადაც საოკუპაციო ხაზი გადის)

პატივისცემით,

ნინო ჩიბჩიური

Admin left an annotation ()

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან მიღებული მონაცემები ხელმისაწვდომია ბმულებზე:

https://drive.google.com/file/d/1ydqb59D...

https://docs.google.com/document/d/1RRtW...

State Security Service of Georgia

2 Attachments

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.